Bewoners maken Parkstad

Totaal aantal ideeën
121
Totaal ondersteunde ideeën
52
Ideeën in behandeling
8

Samen maken we regio Parkstad beter. Goede ideeën van enthousiaste bewoners vragen om ondersteuning!

Bewoners maken parkstad

Brengt jouw idee mensen bij elkaar, maakt het de omgeving mooier, of komt het de buurt op een andere manier ten goede? IBA Parkstad nodigt alle enthousiaste bewoners met goede ideeën uit om onze omgeving nog beter te maken. Als bewoner ken je de buurt, de bewoners en het verenigingsleven het beste, dus vertel ons jouw idee! Geen ingewikkeld projectplan, maar eenvoudig met je eigen woorden. Vervolgens zal het bewonerspanel, binnen 6 weken, besluiten welke ideeën worden opgenomen in het bewonersfonds.

Samen tot de beste ideeën
Om initiatieven vanuit de inwoners van Parkstad te stimuleren heeft IBA een panel samengesteld. Het panel beschikt over een hoop expertise, maar werkt graag samen met de inwoners van Parkstad. Het panel van Parkstedelingen beoordeelt de initiatieven, maar ook de populariteit in de buurt telt mee. Bewoners kunnen de inzendingen op de IBA website bekijken en een stem uitbrengen. Zo komen we samen tot de beste ideeën en maken we Parkstad beter. Mooi toch?

Hoe werkt het?
Iedereen kan meedoen! Heb je een idee voor je straat, park, buurt of vereniging, groot of klein! Deel het met ons.

Tip ons!
Ken je een project dat ondersteuning verdient? Laat het ons weten. Betrokkenheid bij een project is geen voorwaarde om een project aan te dragen. Draag jij een project een warm hart toe of vind je het gewoon een fantastisch project? Tip ons! Wie weet kunnen we dit project wel opnemen in het bewonersfonds.

Idee aandragen

Ideeën van anderen

Urban Chess

 • Aanvrager: Vereniging Stadstuin Heerlen
 • Status: In behandeling
 • Benodigd bedrag: €5.700,-
 • Startdatum: 01/07/2021
 • Urban Chess

  SCHAKEN VERBINDT OUD EN JONG
  Schaken is ‘hot’ in Nederland. Meeliftend op de aandacht voor schaken in films en media zie je in steeds meer steden voorzieningen en plekken ontstaan voor ‘urban chess’. En dat is ook geen wonder. De schaaktafels zorgen voor verbinding tussen jong en oud; aan de schaaktafel is een praatje snel gemaakt.
  Ons initiatief behelst het inrichten van ‘chess courts’ in de buitenlucht. Dat zijn plekken waar allerlei schaakaktiviteiten georganiseerd kunnen worden zoals schaakworkshops voor kinderen én voor volwassenen, schaken voor een goed doel, schaaksimultaans of schaken tegen een bekende schaker.

  Limburgse boomgaard/Voedselbos

 • Aanvrager: Familie Debeye
 • Status: In behandeling
 • Benodigd bedrag: €8.000 - 15.000
 • Startdatum: per direct
 • Limburgse boomgaard/Voedselbos

  Ons idee heeft betrekking op de wijk Maria Christina een van rijkswege beschermd stadsgezicht in de wijk Heksenberg. Wij zelf wonen in de wijk op de Hindestraat, naast onze tuin ligt een paardenwei en om die wei gaat het plan. Ons plan is om in de wei een Limburgse hoogstamboomgaard of nog uitgebreider een voedselbos te realiseren en te onderhouden. Tevens buurgericht betrokkenheid te realiseren d.m.v. openstellings(pluk)dagen en openstelling voor de basisscholen in de buurt.

  De wei is landschappelijk gelegen naast de groeve Zilverzand Exploitatie Beaujean BV en langs de nog te realiseren fietsroute van het IBA-plan Groeves. De Maria Christina wijk wordt al omringd door groen en met de boomgaard/voedselbos gaat het een geheel vormen met de wijk. Voor het Limburgse landschap worden dit soort hoogstamboomgaarden/voedselbossen steeds belangrijker voor de leefomgeving. Heel veel diersoorten zijn afhankelijk van een boomgaard, denk dan vooral aan bijen, insecten, vogels en zoogdieren zoals egels.

  Bij de realisering van de boomgaard worden de regels zoals gesteld door de provincie aangehouden voor zowel de aanleg als het onderhoud. De fruitbomen worden dan appel, peer, kers en dan maximaal 10% walnoot. In totaal kunnen er op de hele wei 40 tot 50 bomen geplant worden. De kosten per boom liggen op ongeveer inclusief afrastering etc. op geschat € 200 per boom. Het onderhoud en snoeien en openstellingen nemen wij voor onze rekening. Uiteraard alles in overleg.

  Voor de meer uitgebreide variant, het voedselbos, zal naast fruitbomen ook notenbomen, laag stam fruitbomen, verschillende soorten bessenstruiken, kruidenplanten, aardbeiplanten en eventueel klimmers in de vorm van druiven gepland worden. Het aantal hoogstamfruitbomen bedraagt dan 10 tot 15 bomen, 10 tot 15 laagstamfruitbomen, bessenstruiken en verdere planten voor bijen. Dit alles bij elkaar wordt geschat op € 15000,-.

  Voor de wijk wordt deze Limburgse hoogstamboomgaard of een voedselbos een verrijking, het past in het landschap. Het zicht vanaf het fietspad met op voorgrond hoogstamboomgaard of voedselbos en daarachter de Maria Christina wijk geeft een andere kijk op de wijk en sluit aan op de parkachtige omgeving die op de Vrijherenberg al aanwezig is en de landschappelijke aanpassing die nu ook is aangelegd voor het park in de groeve.

  Het totale benodigde bedrag ligt voor de wei tussen de €8000 en €15000, aan de hand van de variant wordt gekozen waarvan vanaf nu al gestart kan worden.

  In het Limburgse landschap is een hoogstamboomgaard/voedselbos een veel voorkomend beeld en dat zou naar onze mening heel goed passen in onze wijk aan de rand van het groen en het is van belang dat er een maatschappelijk draagvlak is voor een succesvol en langdurig traject zoals dit ook is ingezet bij de moestuinen.

  ‘PAND STUDIO

 • Aanvrager: Koen Mevis
 • Status: Niet door
 • Benodigd bedrag: €9995
 • Startdatum: 01/03/2021
 • ‘PAND STUDIO

  In het winkelpand Promenade 41 willen wij, ‘PAND, een doorstart maken van onze culturele instelling. In de kelder van dit pand bevind zich een ruimte die uitermate geschikt is voor een muziekstudio. Omdat we de bruisende muziekscene van Heerlen willen verrijken, bouwen wij aan een muziekstudio die door iedereen gebruikt mag worden op aanvraag. Het doel is om producties te maken van muzikanten uit Parkstad en omstreken, en hiervoor een platform te creëren, om talent zichtbaarder te maken. Artiesten kunnen ook live-opnames met video maken die vervolgens op onze platforms en op Youtube worden gepubliceerd. Ook kan de studio gebruikt worden als een ‘muzieklab’ dat een typisch Parkstedelijk geluid produceert. Muzikanten kunnen de ruimte dus gebruiken om nieuwe muziek te ontwikkelen.

  Dit zal een uniek project zijn om meerdere redenen. Na het stoppen van de reeksen live-sessies ‘Muziek Ofwat?!’ En ‘Maankwartiersessies’ mist Parkstad een eigentijds visueel platform waar nieuwe live-muziek te ontdekken is. Onze reeks verschilt echter van de bovengenoemde twee omdat wij een act in volledige setting kunnen neerzetten in plaats van in een akoestische setting. Ook een muzikaal lab dat laagdrempelig zonder huurkosten kansen biedt aan artiesten is vrijwel uniek in het hele land. Het wordt een studio waar muzikanten elkaar kunnen treffen, talent zich ontwikkelt, muzikale ideeën worden uitgewisseld en samenwerkingen worden geïnitieerd. Het wordt een studio voor en door jongeren (18-25 jaar).

  Door de kelder mooi aan te kleden wordt er een goede sfeer gecreëerd en een aantrekkelijk en herkenbaar beeld geschept voor de video-opnames. Veel materiaal is al uit eigen zak betaald. Het rest ons nog om wanden te plaatsen voor een betere akoestiek, te verven, andere apparatuur aan te kopen zoals koptelefoons, monitors en microfoons. Een stevige basis is desalniettemin reeds gelegd en het project kan zo snel mogelijk van start.

  Discgolf court Parkstad: Mikken op meer bewegen!

 • Aanvrager: Cary Oberije
 • Status: Niet door
 • Benodigd bedrag: €10.000
 • Startdatum: 01/06/2021
 • Discgolf court Parkstad: Mikken op meer bewegen!

  Disc golf is een relatief nieuwe sport. Toch zijn er wereldwijd in totaal zo’n kleine 9000 banen. In de Scandinavische landen en de Verenigde Staten is de sport het populairst. Op de website van frisbeesport staan 16 banen in Nederland vermeld. Enkele banen bestaan uit slechts een paar holes en zijn dus minder attractief voor spelers. Disc golf is geschikt voor alle leeftijden van 8 tot 80 jaar. Bovendien is het een goedkope sport. Dus iedereen kan meedoen! Het idee is dat, vergelijkbaar met een golf court, er een aantal baskets zijn waarin men de frisbee moet mikken. Het aantal worpen, nodig om de frisbee in de mand te krijgen, is het aantal punten.

  Hoe cool zou het zijn als Parkstad de eerste Limburgse gemeente met zo’n discgolf baan wordt! Het past perfect bij het URBAN karakter van Heerlen. Een ideale locatie is het Heidserpark, samen met het park gelegen aan de andere kant van de Oude Brunssumerweg. Dit gedeelte van Heerlen heeft nog geen enkele toeristische trekpleister, maar ligt wel centraal tussen Schutterspark Brunssum, Brunsummerheide en het gebied rondom kasteel Hoensbroek. Bovendien is er ruimte genoeg om gevarieerde en mooie banen aan te leggen. Naast het motiveren van de Parkstad bewoners om meer te bewegen, zal het project ook toerisme stimuleren. Tevens zal de sociale controle in de parken toenemen, resulterend in minder afval en overlast.

  Het aanleggen van een disc golf court kost veel minder dan bijvoorbeeld het aanleggen van een tennisbaan. Ook de kosten van het onderhoud zijn beperkt. Al met al is dit een mogelijkheid om een unieke recreatiemogelijkheid te creëren voor de bewoners van de regio, maar met tevens landelijke en interregionale uitstraling, tegen lage kosten.

  Mijnspoorpark en monumentale woningen Brunssum-Zuid

 • Aanvrager: Henri Ummels
 • Status: Door
 • Benodigd bedrag: €tussen de 5.000 en 10.000 euro
 • Startdatum: 01/02/2021
 • Mijnspoorpark en monumentale woningen Brunssum-Zuid

  In Brunssum-Zuid ligt het Mijnspoorpark ingeklemd tussen de Karel Doormanstraat en de Wieënweg.  Dit is een mogelijk ‘point of interest’ langs de toekomstige Leisure Lane. Dit vanwege de bijzondere historie en architectuur in de omgeving.

   

  Als wijkbewoners willen wij graag de belevingswaarde voor de buurt en de biodiversiteit in het park bevorderen. Het huidige mijnspoorpark is qua flora vrij eenzijdig en saai ingericht. Het doet voornamelijk dienst als drollenwei voor honden. Ook is het jammer dat het rijke historische verleden van deze omgeving (Romeinse tijd en mijnbouwperiode) niet tot uiting komt.

   

  In het park bevinden zich resten van een oude (Romeinse) weg die nog steeds zichtbaar is. Dit was de zogenaamde Wijnweg (nu Wieënweg en in Treebeek de Wijenweg). In de Romeinse tijd kwam deze weg uit op de Romeinse Heerbaan (Heerenweg) naar Xanten in Duitsland en Coriovallum (het huidige Heerlen). Aan de Zuidzijde van het huidige terrein van Afnorth bevond zich een grote Romeinse grafheuvel.

   

  In de mijnbouwperiode liep hier het mijnspoor dat de staatsmijnen Emma en Hendrik onderling verbond. Achter de Staatsmijn Emma liep het spoor door naar de hoofdspoorweg in Nuth. Het spoor liep bij de Akerstraat en het Bodemplein over bruggen die lange tijd beeldbepalend zijn geweest voor Brunssum. In een hoek van het park bevonden zich vroeger de leertuinen van de Ondergrondse Vak School (de opleiding voor mijnwerkers).

   

  Het bijzondere aan de omgeving van het Mijnspoorpark is dat in de omliggende wijk Langeberg veel typische woningen uit de mijnbouwperiode staan. Daarbij is de sociale gelaagdheid die zo typisch was in de mijnstreek heel goed zichtbaar in de architectuur en het formaat van de woningen.

   

  De woningen lagen gedrapeerd rondom de ingang van de staatsmijn Hendrik. Een groot deel van de woningen maakt deel uit van een beschermd stads- en dorpsgezicht.  Aan de Akerstraat recht tegenover de voormalige ingang van de mijn staan diverse voormalige directiewoningen van de Staatsmijnen.  Aan de Wieënweg staan 16 ingenieurswoningen. De directie en ingenieurswoningen hebben de status van Rijksmonument vanwege hun cultuurhistorische waarde voor de streek en om hun bijzondere architectuur.

  De 16 Ingenieurswoningen op de Wieënweg zijn ontworpen door de bekende Limburgse architect Thijs Wielders uit Sittard. Het unieke is dat de hele rij woningen is ontworpen als een totale straat, terwijl de woningen van elkaar verschillen. Elke woning heeft zijn eigen kenmerken en bijzondere details. De woningen hebben een typische architectuur met ambachtelijk metselwerk en fraaie ornamenten.

   

  Aan de overkant van de Karel Doormanstraat bevindt zich de wijk Haansberg, die in het begin van de mijnbouwperiode model stond voor het fraaie straatbeeld en de grote tuinen voor de mijnwerkers.

   

  De biodiversiteit in het park willen wij bevorderen door het inzaaien van bloemenvelden, het creëren van natte gebieden en het aanbrengen van diversiteit in de begroeiing. Dit zal in samenwerking en in overleg met de gemeente Brunssum moeten gebeuren. Verder is het ook de bedoeling om insectenhotels en bijenkasten te plaatsen en de vogelstand te bevorderen.  Dat laatste is ook nodig in het kader van een natuurlijke bestrijding van de eikenprocessierups.  Insectenhotels worden gebouwd met hulp van wijkbewoners. De bijenkasten zullen worden beheerd door plaatselijke imkers. Het bouwen, plaatsen en onderhouden van nestkasten wordt uitgevoerd door buurtbewoners.

   

  Het zou mooi zijn als de belevingswaarde kan worden verhoogd door het park te verfraaien met straatlantaarns van weleer en met   verwijzingen naar het historische verleden. Bijvoorbeeld naar het mijnspoor en de beeldbepalende bruggen, het Romeinse verleden en de typische woningen uit de mijnbouwperiode. Ook kan worden gedacht aan kunst in de vorm van poëzie die verwijst naar het verleden.

   

  Hierdoor krijgt het park dus een beleef en ontmoetingswaarde voor de buurt en voor toeristen die gebruik maken van de Leisure Lane.

  Parkstad Schoon in the Picture!!!

 • Aanvrager: Henri Ummels
 • Status: Door
 • Benodigd bedrag: €5.000
 • Startdatum: 01/02/2021
 • Parkstad Schoon in the Picture!!!

  Een schoon Parkstad is belangrijk voor de leefbaarheid, het milieu en om aantrekkelijk te blijven voor toeristen, nieuwe inwoners en bedrijven. Een schone omgeving is een belangrijk visitekaartje en voorkomt narigheid. In een vervuilde omgeving ontwikkelt zich niet veel goeds. In een schone omgeving zullen ook andere (IBA)-investeringen in verfraaiing van Parkstad beter tot hun recht komen.

  Het is tegenstrijdig dat mensen zicht nog nooit zo bewust zijn geweest over de bedreiging van ons milieu als tegenwoordig. Er wordt veel gesproken over duurzaamheid, opwarming van de aarde, ontbossing enz.  Bedrijven besteden er ook steeds meer aandacht aan omdat consumenten dit eisen. Maar intussen neemt de hoeveelheid zwerfafval in de natuur en de openbare ruimte nog steeds toe.

  Overal in Parkstad zijn de gemeenten, sociale instellingen en vrijwilligers actief om zoveel mogelijk zwerfafval op te ruimen. Ondanks dagelijkse inzet van velen blijft de verloedering van de openbare ruimte en de aantasting van ons milieu toch toenemen.

  In Brunssum ben ik betrokken bij diverse vrijwilligersinitiatieven om afval op te ruimen met in totaal zo’n 60 vrijwilligers.  In Heerlen-Noord ben ik betrokken bij een groep van zo’n 20 vrijwilligers die regelmatig afval willen gaan opruimen. Het doel is om steeds meer vrijwilligers te werven die meehelpen om Parkstad schoon te houden. Verder onderhoud ik veel contacten met mensen die actief zijn op het gebied van opruimen en voorkomen van zwerfafval zoals Rijkswaterstaat en de Plastic soup Foundation en Nederland Schoon.

  We zijn het er allemaal over eens dat blijven opruimen alleen niet meer genoeg en uiteindelijk ook niet meer haalbaar is. Ook vrijwilligers willen niet blijven dweilen met de kraan open. Ik ben daarom voorstander van een integrale aanpak van zwerfafval. Daarbij wordt naast het opruimen van zwerfafval ook aandacht besteed aan het voorkomen van zwerfafval. Daarvoor is meer bewustwording over de schadelijke gevolgen en een mentaliteitsverandering nodig bij de vervuilers.

  Om bewustwording en mentaliteitsverandering te bevorderen zijn meerdere maatregelen mogelijk. Bijvoorbeeld strenger handhaven bij overtredingen, hogere boetes, camerabewaking. Een vriendelijkere manier is mensen en bedrijven bewuster te maken van het feit dat afval achterlaten in de openbare ruimte niet meer van deze tijd is.

  Ongeveer 40 % van de mensen gooit nooit zwerfafval weg of ruimt dit zelfs op. Ongeveer 55 % van de mensen gooit wel eens zwerfafval weg. Vaak onbewust of uit gemakzucht. Slechts een klein percentage van de mensen is onverbeterlijk en zal huftergedrag blijven vertonen. Dat betekent dat het overgrote deel van de mensen die zwerfafval achterlaten is te beïnvloeden.

  Dat beïnvloeden is mogelijk door de juiste communicatiemiddelen.

  Met het effect van communicatie-uitingen in de openbare ruimte is al veel ervaring opgedaan. Bekend is dat communicatiemiddelen werken, maar dat het effect van vaste communicatiemiddelen op den duur afzwakt. Mobiele communicatiemiddelen blijken effectiever te zijn. In dat kader werken we nu met een groep vrijwilligers aan het volgende idee.

  We ontwerpen een figuur/mannetje dat in Parkstad zal worden geassocieerd met de bestrijding van zwerfafval in de openbare ruimte. Dat wordt bijvoorbeeld een groen mannetje dat parkstad beschermt tegen allerhande zwerfafval en een vermanend vingertje opsteekt naar mensen die zwerfafval achterlaten in de omgeving.

  Aan de ontwikkeling van dit mannetje wordt op dit moment op vrijwillige basis gewerkt door communicatiespecialisten en grafisch ontwerpers. Maar het zou ook mooi zijn als dit groene parkstadmannetje wordt ontworpen in het kader van een ontwerpwedstrijd. Het belangrijkste is dat dit mannetje namens alle vrijwillgers gaat uitspreken dat mensen moeten stoppen met het bevuilen van Parkstad.

  Overal waar dit mannetje gaat opduiken worden de mensen erop geattendeerd dat het achterlaten van zwerfafval niet meer van deze tijd is. Het ontworpen figuur/mannetje krijgt bekendheid door hem aan iedereen voor te stellen in dagbladen, huis-aan huis bladen, sociale Media, lokale tv.  Misschien kan ook de ontwerpwedstrijd via de media bekend worden gemaakt.

  Vervolgens zal dat mannetje zich gaan verplaatsen naar de plekken in Parkstad waar de hoeveelheid zwerfafval uit de hand loopt.

  Ook kan het mannetje meedoen in de verschillende carnavalsoptochten van Parkstad of de grote attrakties in Parkstad gaan bezoeken zoals Pinkpop, Snowworld, Gaiazoo  de woonboulevard, een voetbalwedstrijd van Roda, een raveparty, het centrum van Heerlen, Brunssum en Kerkrade. Naast vervuilde plekken komt het groene mannetje dus ook graag ‘onder de mensen’.

  Elke parkstedeling zal daarom uiteindelijk het groene Parkstadmannetje leren kennen en op de hoogte worden gesteld van zijn boodschap:

  ‘Gooi gewoon geen afval meer op de grond. Stop het in een afvalbak of neem het mee naar huis’.

  Om hem bekender te maken en om overal zijn boodschap te kunnen uitdragen wordt het groene Parkstadmannetje geplaatst of afgebeeld op meerdere reclame aanhangwagens.

  Om te beginnen denken we aan 2 of 3 van dergelijke wagens, want Parkstad is best groot en er zijn veel vervuilde plekken.

  Dierenweide Lotbroek

 • Aanvrager: Marianne Prickarts
 • Status: Door
 • Benodigd bedrag: €3.000
 • Startdatum: 08-12-2020
 • Dierenweide Lotbroek

  Aan de achterzijde van de Lotbroekerweg in Hoensbroek lag een verwaarloosd stuk grond dat in eigendom is van de woningcorporatie De Voorzorg (nu geheten: Vincio Wonen).
  Enkele buurtbewoners vonden het jammer dat zo’n stuk grond lag te verpauperen en kwamen op het idee om daar een Dierenweide van te maken.
  In 2014 is daar een aanvang mee gemaakt. De vier leden van de werkgroep hebben flink wat geld bij elkaar gelegd en de handen uit de mouwen gestoken om het terrein in te richten. Met de woningcorporatie is een bruikleenovereenkomst afgesproken.
  Eén jaar later daagden de eerste problemen m.b.t. het gebruik en de benodigde vergunningen. Na heel wat moeite en kostbare investeringen zijn deze uiteindelijk verkregen.

  De doorstart kon in 2016 gemaakt worden dankzij financiële ondersteuning van de gemeente Heerlen en Gebrookerbos. De werkgroep heeft daarbij hulp gehad van buurtgenoten om van het terrein een pareltje te maken. De stallen zien er verzorgd uit; het uitloopgebied is prachtig om te zien er staan verschillende fruitbomen op het terrein. Op dit moment lopen er geiten, alpaca’s, herten en kippen rond. Van gedeputeerde Ger Koopmans ontvingen wij vorig jaar zelfs een geitje ter gelegenheid van de heropening van de Dierenweide.

  Ons bewonersinitiatief trekt veel bezoekers. Zij mogen met de alpaca’s door het weiland wandelen en de dieren voeren. We hebben ook het pad in de Dierenweide breder gemaakt zodat de gehandicapte bezoekers met hun elektrische rolstoellen veilig naar binnen kunnen rijden. We hebben op Werelddierendag van een basisschool in Hoensbroek 158 kinderen in verschillende groepen ontvangen. Ook de kinderen van de scoutingvereniging komen regelmatig bij ons op bezoek.

  Op dit moment vindt grootschalig onderhoud plaats. Zo hebben wij een dak lekkage goed kunnen repareren. Een grote uitdaging vormt de omheining. Aangezien de Dierenweide grenst aan de tuinen van de bewoners van de Lotbroekweg moeten wij er zorg voor dragen dat de dieren niet uitbreken of schade toebrengen aan de tuingewassen. Inmiddels hebben wij voor een bedrag van  4.500,- een nieuw hekwerk gezet. Er mist momenteel nog 40 meter hekwerk die we graag met omwonende willen plaatsen. Het enthousiasme is groot en we hopen de werkzaamheden snel voort te kunnen zetten en het project gezamenlijk af te kunnen ronden. Wij hopen hiervoor een beroep te kunnen doen op het fonds van BMP.

  Project: Gebrookerbos

  Van zwart naar groen naar goud De transformatie van een regio door de spoorlijn zonder grenzen

 • Aanvrager: stichting HEERLYCKheyt Schaesberg
 • Status: In behandeling
 • Benodigd bedrag: €15.000
 • Startdatum: 07-05-2021
 • Van zwart naar groen naar goud De transformatie van een regio door de spoorlijn zonder grenzen

  Het project is een initiatief van de Stichting HEERLYCKheyt Schaesberg om het 125 jarig bestaan van de spoorlijn Sittard – Herzogenrath (1896 – 2021) luister bij te zetten middels een feestelijk en aansprekend programma voor genodigden en bewoners uit Landgraaf en de rond de spoorlijn en nabij de grens gelegen plaatsen uit de (Eu)regio. Het project heeft een looptijd van 1,25 jaar waarmee een link leggen naar de afgelopen periode.

  De keuze voor de titel van het project heeft te maken met de naam van de operatie ‘Van zwart naar groen’ die vanaf 1975 moest leiden tot de transformatie van de mijnterreinen na de mijnsluitingen begin jaren ‘70 van de vorige eeuw. Met ‘goud’ introduceren we het perspectief voor nieuwe en toekomstige ontwikkelingen in onze grensregio door een internationale intercity en de opnieuw te realiseren dubbelbaans spoorverbinding tussen Heerlen en Herzogenrath. Aken en Luik worden op die manier via snel railvervoer bereikbaar.

  Doelstellingen:

  • Met de titel ‘Van zwart naar groen naar goud’ willen we het belang van deze railverbinding in relatie tot belangrijke ontwikkelingen in het verleden, het heden en met name de toekomst van onze regio centraal stellen.
  • In het programma willen we activiteiten organiseren waarmee we willen aantonen hoe de spoorlijn toen, nu en in de toekomst voorspoed heeft gebracht en zal brengen aan beide zijden van de grens.
  • We willen zowel aan de genodigden als het publiek uit Landgraaf en de grensplaatsen uit de (Eu)regio duidelijk maken dat met de komst van een snelle en internationale intercity in 2025 waardevolle mogelijkheden ontstaan voor mobiliteit, werkgelegenheid, toerisme en duurzaamheid.

  W(T)RTRN – THE TALK OF THE TOWN

 • Aanvrager: Simone Mostard
 • Status: In behandeling
 • Benodigd bedrag: €60.000
 • Startdatum: 28-03-2021
 • W(T)RTRN – THE TALK OF THE TOWN

  In een tijd waarin iedereen een lichtpuntje kan gebruiken, hopen we alle Heerlenaren dichter tot
  elkaar te brengen en hen, zoals vanouds, weer eens over het weer te laten praten. Project w(t)rtrn zet niet alleen de watertoren aan de Dudoklaan in Heerlen in het welverdiende licht; het geeft het gebouw ook een nieuwe functie. De watertoren verandert, zodra de avond valt, in een weertoren.

  Opknappen openbare ruimte Benzenrade

 • Aanvrager: Buurtvereniging Benzenrade
 • Status: Op een andere manier geholpen
 • Benodigd bedrag: €-
 • Startdatum: 01/01/2021
 • Opknappen openbare ruimte Benzenrade

  Het buurtschap Benzenrade staat,terecht, bekend als het pareltje van Heerlen. De bewoners hebben middels veel projecten hieraan bijgedragen. De openbare ruimte: wegdek, stoepen, straatverlichting en inrichting rondom de kapel is sterk verloederd en kan een update gebruiken. De gemeente echter laat weten dat het herstel van de weg nog wel jaren op zich kan laten wachten.
  De buurtvereniging probeert al jaren aandacht te vragen voor deze situatie. Wat wij missen is de hulp van stads/landschapsarchitect die ons helpt de plannen te concretiseren in een schetsplan en een kostenraming. Vanuit Dat perpectief zou dan gekeken kunnen worden of en hoe wij een verbeter traject zouden kunnen inzetten.
  Concreet  zouden wij graag een deskundige willen lenen die ons op weg helpt.

  Beleefhuisje blote Voetenpad beleeftuin

 • Aanvrager: S Roufs
 • Status: Niet door
 • Benodigd bedrag: €10.000
 • Startdatum: 15-7-2020
 • Beleefhuisje blote Voetenpad beleeftuin

  Goedendag,
  Project Blote Voetenpad en Voeltuin Ubachsberg
  In het Land van Kalk, naast de Bernardushoeve in Ubachsberg is een stuk grond gelegen waar nu een paar speeltoestellen op staan. Erom heen en ernaast is voldoende ruimte om met lokaal materiaal een Blote Voetenparkje en Voeltuin op te zetten.
  Er staat al een houten gebouw dat kan dienen als plek waar voelkistjes worden neergezet waar je bijvoorbeeld o.a. Kunrader Kalksteen kunt voelen. We denken aan het maken van een mierennest en het (educatief) terugbrengen van lokale flora en fauna langs het blote Voetenpad, dat natuurlijk ook de kalksteen (deels) als ondergrond zal bevatten. Het parkje zal los van de horeca van de Bernardushoeve staan en ook te bezoeken zijn, voor scholen, kinderfeestjes, individuelen, als de horeca gesloten is. Mogelijk kunnen er nog een par dieren bij, zoals de Romeinse Kuikentjes. Ook zou een ooievaarsnest zeker niet misstaan.
  Ook zou dit project aanvullend kunnen zijn op het (kinder-) aanbod van het Land van Kalk. Mede zou het onderdeel kunnen uitmaken van de safari’s van het Land van Kalk.
  Om dit alles te realiseren denken we €7500 – €10.000 nodig te hebben.
  Mvg
  Sjorain Roufs
  Mingersborg 20
  Ubachsberg
  0641056527

  0

  Mobiele Muziekkiosk Gebrook

 • Aanvrager: Paul Walraven
 • Status: Niet door
 • Benodigd bedrag: €10.000
 • Startdatum: 01-05-2021
 • Mobiele Muziekkiosk Gebrook

  Initiatief Muziekkiosk Gebrook. CONCEPT Versie 15-04-2020.

  Wij, de beide initiatiefnemers Paul Walraven en John Willems, hebben als missie: Het bevorderen en ontmoeten van cultuur in Hoensbroek ( / Heerlen) door middel van:

  • het (organiseren en)faciliteren van kunst- en cultuuruitingen in de openbare ruimte (toegankelijk voor iedereen en geen drempel opwerpend).

  • het creëren van een ontmoetingsplek voor inwoners en bezoekers van Hoensbroek (/Heerlen).

  Om deze ambitie zo duurzaam mogelijk te maken, willen de initiatiefnemers een muziekkiosk (laten)bouwen/aankopen en plaatsen op diverse locaties binnen Hoensbroek.

  Waarom een muziekkiosk en waarom een mobiele muziekkiosk?

  Om met de laatste vraag te beginnen, een mobiele muziekkiosk kan ingezet worden in de diverse wijken van Hoensbroek (/Heerlen) (en daarbuiten) onder het motto : de muziekkiosk komt naar de mensen toe, met zijn hele programmering c.q. mogelijkheden.

  Bij een vaste muziekkiosk speelt dat voordeel, om hem op diverse plekken binnen de gemeente in te zetten, zeker niet.

  Doel van de Muziekkiosk Gebrook

  De onderlinge contacten tussen buurten, de inwoners van de buurten en de verenigingen in deze buurten te bevorderen d.m.v:

  Faciliteren van concerten, in de open lucht, van muziekverenigingen zoals Harmonie St. Caecilia, Fanfare St. Gabriel, Drumband Marijke etc. Zangverenigingen zoals het Shanti koor Hoensbroek, zangkoor St. Caecilia etc. en iedereen die een avond en/of zomerconcert wil organiseren in de wijken van Hoensbroek, waarbij de muziekkiosk dient als concertpodium.

  Verder kan de Muziekkiosk Gebrook ingezet worden tijdens buurtfeesten, Oranjefeest, Carnaval, de Braderie, festiviteiten georganiseerd door Hartje Hoensbroek, festiviteiten op het Kasteel Hoensbroek, tijdens de Luchtballondagen enz.

  Buurtcamping Brunssum

 • Aanvrager: Vera Braam
 • Status: On hold
 • Benodigd bedrag: €2500
 • Startdatum: 01/07/2020
 • Buurtcamping Brunssum

  Tijdens De Buurtcamping wordt sportpark In de Struiken in Brunssum voor een lang weekend omgetoverd tot camping, bewoond door alle mensen die de buurt rijk is – ongeacht achtergrond, inkomen of geloofsovertuiging.

  De Buurtcamping is een toegankelijk plek in de publieke ruimte, waar mensen en initiatieven samenkomen. Tijdens de drie dagen camping wordt enorm veel enthousiasme, ideeën en het opdoen van nieuwe contacten aangewakkerd, die ook blijven voortbestaan na afloop van de camping. Kamperen is laagdrempelig en je hebt niet veel nodig. Op de camping maak je een praatje met elkaar, onthaast je en is iedereen gelijk. Wij laten zien dat grote vraagstukken soms niet zo ingewikkeld hoeven te zijn. Je kan er ook gewoon aan werken om de hoek in het park in je eigen buurt.

  Energietransitie “van Kolen naar Zonne-energie”

 • Aanvrager: Martin van der Heyden
 • Status: Door
 • Benodigd bedrag: €2200
 • Startdatum: 01/05/2020
 • Energietransitie “van Kolen naar Zonne-energie”

   Omschrijving

  Op een van de pleinen, genaamd het Droomplein hebben we een kunstwerk gebouwd genaamd: “Glück Auf”, dit is een duplicaat van een steengang zoals die vroeger ondergronds gebruikelijk waren. Voor de verfraaiing hebben hier drie kunstenaars hun intensieve medewerking aan verleend. De steengang word gezien als een verrijking voor Heerlen Noord waard aan een officiële opening, gedaan door Wethouder Jordy Clemens.

  Deze steengang is een ode aan het mijn verleden, zodat onze geschiedenis vooral bij de jeugd niet verloren gaat. Tevens als dank aan de koelpieten, voor de noeste arbeid wat hier in het verleden verzet is.

  Aanvraag

  Om in de schemer uren dit kunstwerk mooi zichtbaar te houden willen we graag onder eigen beheer nachtverlichting monteren die via zonnepanelen gevoed wordt. Waarbij de transitie van kolen naar zonne-energie duidelijk zichtbaar is.

  Lappendeken Hopelerweg

 • Aanvrager: F. Haan
 • Status: Op een andere manier geholpen
 • Benodigd bedrag: €n.t.b.
 • Startdatum: zsm
 • Lappendeken Hopelerweg

  Sedert jaren worden de gaten in de weg opgevuld, zodat het nu een grote lappendeken is. Voor veel wandelaars en mountainbikers zou het mooi zijn om, deze straat als tweede poort tot Strijthagen aan te merken.

  Wellicht is het mogelijk om dit straatje met oude lantaarnpalen  en klinkers te voorzien.

  Ook een idee; Bord met Oude Hopel.

  Zo geeft dit straatje een visitekaartje af naar Strijthagen!

  Behoud klein cultureel erfgoed in kleine kernen

 • Aanvrager: G.H. Verhoeven
 • Status: In behandeling
 • Benodigd bedrag: €5.000
 • Startdatum: 01/01/2020
 • Behoud klein cultureel erfgoed in kleine kernen

  Behoud klein cultureel erfgoed in kleine kernen.

  Cultureel erfgoed is een van de 5 thema’s die Parkstad een nieuw toekomst geven, zo lezen wij in de provinciale bijdrage. En dat is ook zo. Maar er bestaat ook zo iets als klein cultureel erfgoed van materiële aard en van immateriële aard. Klein cultureel erfgoed zoals dit zich manifesteert in kleine kernen. Behoud hiervan draagt bij aan de leefbaarheid immers hierin speelt cultuur een belangrijke rol.
  Wij zouden dan ook graag dit element als project van burgers in parkstad willen aandragen.

  DOELSTELLING PROJECT BEHOUD KLEIN CULTUREEL ERFGOED IN KLEINE KERNEN.
  Behoud van en overdracht aan , van klein cultureel erfgoed, aan de volgende generaties. Zodat de eigenheid van de leefgemeenschappen – het dorp- die zich in de loop van de geschiedenis ontwikkeld hebben in de kern behouden blijven en zo doorgegeven kunnen worden aan de volgende generatie.

  • KLEIN CULTUREEL ERFGOED.
   Het klein cultureel erfgoed bestaat uit twee hoofd groepen t.w.:
   1. Materieel erfgoed,
   2. Immaterieel erfgoed.
   1.Materieel erfgoed.
  •  Wegkapellen,
  • Wegkruisen,
  • Gebruik plaatsen grondstof winning (zand, grind, mergel, kalk, craubekersteen, e.d.),
  • Landschapselementen die mede de natuur vormde beekbronnen (vd. Craubeek de Zevensprong, de’r Pool , een v.d. beekbronnen van de Retersbeek) Maar ook de z.g. wieers
  • Typische elementen in de omgeving zoals helling bossen t.w.; Schalenbos, Kukbos Kreekelsbos, enz. Kleine monumenten van H. Hartbeeld tot grafstenen,
  • Kerkhof aangezien op de korte termijn de kerk vermoedelijk haar functie verliest.
  •  ANWB bewegwijzering Termaar en Koulen
   2.Immaterieel erfgoed.
  • Kermisman verbranden (Weustenrade),
  • Kermis in beieren (Klimmen),
    Zomer kermis inblazen door de schutterij,,
  • Voor processie straten versieren met zandlopers,
  •  Z.g. hemeldragers voor de processie,

  HOE TE BEREIKEN.
  1. Oprichting van een stichting respectievelijk aansluiting zoeken bij de Heemkunde vereniging.
  2. Werven van mee-xdenkers en mee-werkers,
  3. Beschrijving van fenomenen en visie op instandhouding en overdracht ontwikkelen,
  4. Het zoeken van susidiebronnen,
  5. Werven van geïnteresseerden en uitvoerders,
  6. Concilideren.

  KOSTEN.
   Stichtingsacte,
   Inrichten secretariaat.
   Verwerven van hulpmiddelen,
   Bijdragen aan onderhoud en instandhouding.

  G.H.Verhoeven

  De proeftuin van Toost

 • Aanvrager: Tom Rutten
 • Status: On hold
 • Benodigd bedrag: €50.000
 • Startdatum: 01/09/2020
 • De proeftuin van Toost

  Wij gaan van de parkeerplaats die achter ons restaurant ligt een tuin maken met ruimte voor fruitbomen , moestuin en kruiden. Dit zorgt voor meer beleving voor onze gasten , gaat de verstenening tegen en zorgt voor een prettigere leefomgeving en meer bio-diversiteit. Regenwater wordt opgevangen en gebruikt om de tuin te sproeien. Afval uit de keuken wordt zal voor zover mogelijk worden gecomposteerd en zal dan weer gebruikt worden om de tuin te bemesten.

  Daarnaast gaan we de tuin een educatieve functie in samenspraak met basisscholen. We willen de kinderen laten participeren en zodoende leren waar hun eten vandaan komt.

  Tevens zal een deel van het onderhoud in de tuin worden uitgevoerd door mensen met een beperking. Voor hun zal dit een stukje dagbesteding worden.

  Naar schatting zal zeker 600-650 m2 parkeerplaats worden verwijderd en vergroend !!!

  #welovegreen

  #duurzaamheid

  #waterklaar

  Het Höfke van St. Antonius

 • Aanvrager: Gitte Kroes
 • Status: Door
 • Benodigd bedrag: €10.000
 • Startdatum: 01/01/2020
 • Het Höfke van St. Antonius

  In 2018 hebben buurtbewoners de stichting “Höfke van Sint Antonius” opgericht met als doelstelling: “het in ere herstellen, het beheer en het onderhoud van het Höfke van Sint Antonius.” De buurtbewoners willen samen aan het herstel van het Hofke werken en samen genieten van het opknappen van dit unieke monument, dat verwijst naar zowel het rijke religieuze verleden als het mijnverleden van de wijk en van heel Heerlen. Zo willen zij een bijzondere plek voor ontmoeting en bezinning creëren midden in hun wijk, een herinnering aan het verleden en een verwijzing naar de toekomst: zo kan het ook!

  Een van de eerste stappen van de stichting was het maken van een schetsontwerp. Dit ontwerp is geleidelijk verder ontwikkeld en uitgegroeid tot een droom die vaart en richting geeft aan het project.

  Met hun droom zijn de buurtbewoners naar de gemeente Heerlen gekomen, eigenaar van het Hofke. En ook zijn ze naar het kerkbestuur gegaan, eigenaar van de kapel en de statiën. Gemeente en kerkbestuur hebben aangegeven mee te willen werken aan de droom van de buurtbewoners. Het plan van de buurtbewoners omvat een aantal onderdelen:

  • Herstel van de (klooster)tuin inclusief hoogstamfruitbomen en tuin met (bloemen) en het realiseren van een waterpomp. Pluktuin met fruitbomen, fruit- en smulhagen en zitmogelijkheden. Aanleg van een wandelpad in de tuin geschikt voor mediteren en brevieren;
  • Herstel en inrichting van de kapel;
  • Herstel van de Sint Antonius bidgang met statiën;
  • Herstel van de kloostermuur en toegangspoort tot het Hofke.

  Anders/ Toekomstig Wonen

 • Aanvrager: Roel Willems
 • Status: Op een andere manier geholpen
 • Benodigd bedrag: € n.v.t
 • Startdatum: z.s.m.
 • Anders/ Toekomstig Wonen

  Vanuit verschillende hoeken ontstaat er een groeiende vraag naar anders wonen; kleiner, flexibeler en duurzamer. Enerzijds is er groeiende trend in opkomst om duurzamer te leven en een kleinere voetafdruk na te laten. Anderzijds is de opvatting van een standaard gezinssamenstelling aan het veranderen en stijgt bijvoorbeeld het aantal eenpersoonshuishoudens flink. De vraag naar kleiner wonen groeit daarmee sneller dan het aanbod. De regio werkt hard aan nieuwe vormen van anders en duurzamer wonen, maar tot die tijd is er weinig aanbod dat aansluit op de groeiende en veranderlijke behoeften.

  Er wordt reeds veel onderzocht en geëxperimenteerd met verschillende vormen van anders wonen en bouwen. Op veel plekken in Nederland wordt het onderzoek zodanig omarmt dat braakliggende en/of ongebruikte terreinen een basis vormen voor het in de praktijk toetsen van het onderzoek. Soms organisch, nu en dan iets meer gestuurd, ontstaan er vervolgens kleinschalige, experimentele en tijdelijke ‘woontuinen’ met een expositie aan verschillende soorten woningen waarbij het terrein en de gebruiker als uitgangspunt gelden.

  Met de ook in Parkstad groeiende vraag naar anders wonen past een dergelijk experiment in de tijdsgeest en het blijvend ontwikkelende karakter van deze regio. Het idee daarom:

  – Tijdelijke huisvesting (1-15 jaar) op ongebruikt terrein
  – Meerdere (diverse) kleinere woningen (al dan niet verplaatsbaar/ op wielen)
  – Woningen die passen bij de minimale behoeften van de bewoners (een thuis)
  – Duurzaam (semi) offgrid / kleinere voetafdruk (!)
  – Samen experimenteren met duurzaam wonen
  – Samen experimenteren met invulling van ongebruikt terrein
  – Samen experimenteren met woonbeleid
  – Bewuster leven, werken aan leefbaarheid, meer vergroening

  De regelgeving is echter complex en kan bovendien in/door elke gemeente net iets anders geïnterpreteerd worden. Het is daarom vaak niet duidelijk wat mag of kan en waarom, of juist waar de mogelijkheden liggen. Er is voldoende draagvlak. Wat is de volgende stap?

  Buurtbunker

 • Aanvrager: Belinda van Raalte
 • Status: Door
 • Benodigd bedrag: €3400
 • Startdatum: 01/03/2020
 • Buurtbunker

  We hebben met een groep bewoners uit de buurt, allemaal een verleden en connectie met de Oefenbunker. Sommigen positiever dan anderen, maar iedereen heeft er op zijn of haar manier een binding mee.

  We hebben ons altijd afgevraagd wat er nog meer te doen zou zijn met het terrein om de Oefenbunker. Tijdens events is de parkeerplaats vol, maar met name in de zomer is er vanuit de buurt de behoefte om wat vaker op een leuke en gezellige manier, elkaar te ontmoeten en wat meer te doen met groen en beplanting.

  Het idee is daarom geboren, om te kijken naar locaties waar dit zou kunnen. Met kop en schouders komt daar de buitenruimte van de Oefenbunker naar voren. Hier is ruimte om ook iets voor de buurt te doen. Te denken aan verplaatsbare planten/bloemen bakken, mogelijkheid om te zitten en te kletsen op bankjes, stoelen en staantafels. Alles het liefst duurzaam, eenvoudig te maken, maar ook te demonteren. Met name dat laatste was een eis van de Oefenbunker, anders kon men ons daar niet onze gang laten gaan, gezien parkeermogelijkheden en buiten events tijdens de zomer.

  Beweegroute Simpelveld

 • Aanvrager: Vincent Hermans
 • Status: In behandeling
 • Benodigd bedrag: €n.t.b.
 • Startdatum: 01/01/2020
 • Beweegroute Simpelveld

  Achter het gemeentehuis ligt het park. Het zou het sociale hart van het dorp moeten zijn, maar het is zo doods. Hoe dit park meer ‘van mensen laten worden’ en te maken tot een kloppende ontmoetingsplaats van jong en oud? Door er een beweegroute voor jong en oud te realiseren. Dan wordt het een ruimte voor ‘sociale impact’. Het park leent er zich  uitstekend voor gezien zoveel braakliggend terrein.  Tegenover dit park ligt het indoor gezondheidscentrum (curatief). Het park zou een outdoor gezondheidscentrum (preventief) kunnen worden, waar wat te beleven valt. Dan ga je ook mensen op de banken zien zitten.
  Simpelveld deed mee aan de sportiefste gemeente van het jaar, maar werd het niet. Dit zou de doorslaggevende factor kunnen worden. Nu is alle sport toegespitst op één categorie of leeftijdsgroep. Een beweegroute geldt voor alle leeftijden, van jong tot oud. Op naar een nog ‘leefbaarder Simpelveld’.
  Op naar de sportiefste gemeente van het land.

  Leegstaande panden herbenutten ipv nieuwbouw

 • Aanvrager: Jean-Paul
 • Status: Op een andere manier geholpen
 • Benodigd bedrag: €onbekend
 • Startdatum: 01/01/2014
 • Leegstaande panden herbenutten ipv nieuwbouw

  Graag een register aanleggen waar iedereen, zoals gemeentes, eigenaren en buurtbewoners van leegstaande (beeldbepalende) gebouwen kunnen aangeven dat deze voor herbestemming in aanmerking moeten worden genomen alvorens er elders in de buurt nieuwbouw toegestaan mag worden. Wellicht kan de functie die men in de nieuwbouw wil doen namelijk ook heel goed uitgevoerd worden in de leegstaande panden

  Jongeren Initiatief ‘Pand

 • Aanvrager: Stijn Mevis
 • Status: Door
 • Benodigd bedrag: €482,50
 • Startdatum: 19/10/2019
 • Jongeren Initiatief ‘Pand

  Het initiatief ‘Pand is een aantal maanden geleden opgestart door een groep Heerlense jongeren met als doel om een podium te bieden aan jonge creatievelingen uit de regio parkstad en daarbuiten met een hoog kwaliteitsniveau om de creatieve ontwikkeling van Heerlen positief te beïnvloeden. Door evenementen te organiseren zoals tentoonstellingen, lezingen, debatten, screenings, performances, podium-avonden etcetera, willen we enerzijds een publiek trekken dat zelf wordt aangezet of gestimuleerd tot het beoefenen van een kunstvorm, en anderzijds willen we mensen van buiten de regio trekken door het tonen van hoge kwaliteit van creativiteit. Kortom moet ‘Pand een podium worden voor uiteenlopende creatieve uitingen uit verschillende geledingen van de samenleving. Een wisselwerking tussen kunstenaars en jonge bewoners moet een vruchtbare kruisbestuiving bewerkstelligen die onvoorziene en interessante dingen tot stand brengt. De leegstand is het decor van deze wisselwerking. Het pand uit 1918 op de Honigmannstraat wordt met de beschikbare middelen zo goed mogelijk opgeknapt en ingericht om zichtbare en minder zichtbare kunst een podium te bieden.

  We hebben reeds ons eerste evenement georganiseerd dat 124 bezoekers trok en zijn van plan om in het najaar van 2019 en vanaf maart 2020 zo veel mogelijk te organiseren.

  Momenteel zijn we op zoek naar fondsen die iets moois zien in ons initiatief en bereid zijn ons naar de volgende stap te brengen. Ons plan is om vanaf 1 december tot 1 maart te sluiten en in deze periode onze vestiging en onderneming helemaal klaar te maken voor het komende jaar. Het bedrag dat we vragen zal gebruikt worden voor de aanschaf van wat meubels, materiaal om zelf wat expositie attributen van te bouwen, de verlichting van de ruimtes te verbeteren en voor wat verf voor op de eerste verdieping van onze panden.

  Project: Urban Experience

  Onze groene blok

 • Aanvrager: Marjolein v. Dijk
 • Status: Door
 • Benodigd bedrag: €1.500,-
 • Startdatum: 12/08/2019
 • Onze groene blok

  Sinds 12 augustus j.l. zijn we met alle bewoners van onze blok (6 woningen) enorm druk in de weer om van onze voortuinen een parkeerplek te maken. Afgezien van betere bereikbaarheid voor hulpdiensten is de parkeerplek ook voor bewoners zelf een enorme aanwinst.  Met vereende krachten en enorm veel saamhorigheid en enthousiasme zijn we er in geslaagd het bestratingsdeel van het project zelf en als team te klaren. Nu is het echter zaak om het groen weer terug te brengen. Een aantal grote planten die oorspronkelijk in de voortuinen stonden hebben we weten te herplanten aan het begin van de bestratingzone. Nu zoeken we naar een manier om onze afvalbakken te “verstoppen” in attractief en groen uitziende kasten. Het plan is om de kasten van steigerhout te maken en langs de buitenkant dienen struiken/boompjes te komen. Verder zijn we op zoek naar struiken en planten om daarmee een groene golf te creëren. Gras zaaien is geen optie daar dit dan helaas meteen als hondentoilet gebruikt zal worden. Groen blijvende struiken en planten met daarbij ook insectvriendelijke planten zoals bv vlinderplant of lavendel etc moeten dan zo een lust voor het oog worden en kleur brengen en de nadruk op het groen leggen en niet alleen op de bestrating. De voortuinen zelf willen we voorzien van houten plantenbakken met groenblijvende planten. We vinden het echt belangrijk dat de aanblik van onze blok eenheid en rust moet uitstralen. Daarbij dit zoveel mogelijk omsluiten met groen is ons volgende project

  Het gaat echter om een aanzienlijk stuk dat nu nog kaal en onbegroeid is en voorheen gemeentegrond was. Graag we doen een beroep  op IBA voor hulp en financiële ondersteuning.

  Museum uit grootmoeders tijd

 • Aanvrager: G.M.J. Robroek
 • Status: Op een andere manier geholpen
 • Benodigd bedrag: €500 - 1.000,-
 • Startdatum: Zo gauw een ruimte beschikbaar is.
 • Museum uit grootmoeders tijd

  Tijdens een vakantie in Drenthe bleek dat daar diverse musea zijn met spullen uit grootmoeders tijd. Zeer interessant!

  Voor zover ik weet is hier in de omtrek zoiets niet. Het is wel een stukje geschiedenis en cultuur. Het lijkt mij zinvol en leuk om in b.v. Kerkrade ook zo’n museum te beginnen. Veel mensen hebben vaak nog oude en vaak ongebruikte spullen op zolder staan.

  Als erfgenamen een huis moeten leeg halen weten zij vaak niet waarheen met de spullen en komen ze bij het afval terecht. We zouden een oproep kunnen plaatsen om deze spullen naar een verzamelpunt te brengen. Zelf heb ik al diverse, veelal technische spullen verzameld zoals:

  • Bandrecorders
  • Platenspelers
  • Platen waarop maar aan een kant muziek staat
  • Walkmans
  • Cassetterecorders
  • Fotocamera’s
  • Filmcamera’s
  • Filmprojectoren waarvan een 16 mm
  • Telefoontoestellen met toebehoren
  • En nog veel meer b.v. oude huishoudelijke spullen.

  Hiermee zouden we een start kunnen maken. Een vereiste is wel een geschikte locatie.

  Ik ben uiteraard bereid e.e.a. mondeling toe te lichten.
  Wim Robroek

  Stiltegebied Wissemicherweg Simpelveld

 • Aanvrager: Th. Thissen
 • Status: Op een andere manier geholpen
 • Benodigd bedrag: € onbekend
 • Startdatum: 15-08-2019
 • Stiltegebied Wissemicherweg Simpelveld

  In Simpelveld wordt de  Wissemicherweg, oftewel ‘het dak van Nederland’ gebruikt als sluiproute door personenauto’s en zelfs vrachtverkeer. Dit verkeer zou gewoon over de Wijnstraat moeten rijden, deze loopt parallel aan de Wissemicherweg. Het is een van Limburgs mooiste plekken, maar je moet uitkijken dat je er niet ondersteboven wordt gereden, want de weg is voor veel gemotoriseerde weggebruikers verleidelijk om eens flink gas te geven. Mijn mening is sar dit verkeer hier niet thuishoort en deze weg alleen voor voetgangers, fietsers en landbouwverkeer gebruikt mag worden om zo ook een stiltegebied te creëren waar men met rust van het fraaie uitzicht kan genieten. Jaren geleden heb ik de gemeente Simpelveld hierover benaderd en kreeg ik te horen dat dit middels verkeersborden niet te handhaven is. Dit is natuurlijk onzin, zo zouden er talrijke verkeersborden wel overbodig zijn! Het gaat zich niet om het handhaven maar om het verkeersgedrag an sich. Er kan natuurlijk altijd een steekproef gedaan worden, lijkt me.

  Geluksplein ❤️Oeësjbik

 • Aanvrager: Vriekommitee ❤️Oeësjbik
 • Status: Door
 • Benodigd bedrag: €5.000
 • Startdatum: 01-11-2019
 • Geluksplein ❤️Oeësjbik

  Oirsbeek ligt in het centrum van Beekdaelen en centraal aan de nieuwe Beekdaelense fietsroute van Schimmert naar Schinveld. In het najaar van 2019 wordt het oude dorpsplein gelegen bij de kerk geheel renoveren. 

  Wij willen een geluksplein realiseren door het plaatsen van (half) ronde banken om de bomen. De banken staan symbool voor het buurtschap Oirsbeek en de drie erbij horende buurtschappen Gracht, Klein Doenrade en Oppeven. Centraal in het midden komt een ronde waterput (de wensput). 

  Deze put verwijst naar de niet openbare Romeinse put die zich in de Schepenbank bevindt. Deze wensput staat tevens symbool voor de indertijd overkluisde beek de Oir en de voormalige waterpool die tot 1920 op het Kerkplein lag. 

  De Romeinse waterput en het plein waren vroeger een plaats van ongedwongen samenkomst van buurtbewoners (sociaal contact). Men haalde er dagelijks water en sprak dan over lief en leed. In het midden van de waterput komt een bronzen maquette van de oude dorpskern zoals het er begin 1900 uitzag. 

  Op de rand van de ronde put of door eventueel de wensput te voorzien van een dak in de vorm van metalen bogen, wordt een verwijzing gemaakt naar de raakvlakken die Oirsbeek had met de Staatsmijnen. In Oirsbeek woonden vroeger veel mijnwerkers, maar ook twee eerwaarde heren van de Staatsmijnen die veel voor Oirsbeek betekend hebben. Hoofdbedrijfsingenieur van de Staatsmijnen, Dr. Ir. Daniël Pieter Ross van Lennep en directeur-generaal van de Staatsmijnen en nog enige tijd minister van Verkeer en Waterstaat, Hendrik Hermanus Wemmers. Naast deze namen worden o.a. logo’s geplaatst van de Staatsmijnen, wapen voormalige gemeente Oirsbeek, wapen gemeente Beekdaelen, logo Hartje Oeësjbik, logo IBA Parkstad en eventuele afbeeldingen van de Schepenbank, de kerk en de molen.

  De verwijzing naar de historie van Oirsbeek is daarnaast ook een knipoog naar Jozef Habets, oud Oirsbeekenaar en historicus en eerste Rijksarchivaris van Limburg. 

  Meergeneratiehuis in voormalig klooster Simpelveld

 • Aanvrager: Angelika Vliex
 • Status: Niet door
 • Benodigd bedrag: €2.000.000,-
 • Startdatum: Gisteren
 • Meergeneratiehuis in voormalig klooster Simpelveld

  Alle generaties onder één dak !

  Een zogenaamd “Mehrgenerationenhaus” is een soort ontmoetingsplek en een “thuis” voor ALLE mensen, maakt niet uit welke leeftijdsgroepen, uit welk land iemand komt of met welke cultureele achtergrond. Mensen verlangen weer naar gemeenschap. Ouderen ontmoeten jongeren. Mensen die eenzaam zijn kunnen er samen met anderen wonen (zo komt ook geld binnen in vorm van huur!) en zich uitwisselen en ontmoeten of gewoon “erbij “zijn. Alles is bespreekbaar. Een luisterend oor zijn voor mekaar! Dienstbaar en liefdevol met mekaar omgaan en zich onderling helpen is de rode draad. Oudere mensen willen nog graag iets nuttigs doen en jongere mensen hebben advies nodig en willen zich oriënteren. Oudere kunnen hun ervaringen doorgeven. Jongere mensen aanvaarden taken die ouderen niet meer kunnen. Jongeren kunnen bijvoorbeeld o.a. helpen met de omgang met de computer, smartphone of iets dergelijks.
  Er kunnen leer- en creativiteitsaanbiedingen uit voortkomen zoals knutselen, handwerken, gymen, dansen, zingen, toneel spelen, koken, bakken, tekenen, tuinieren etc. of misschien kinderen helpen met huiswerk van school (misschien wel een soort vrije school integreren intern!) Maar ook bidden en ontspannen en welness is belangrijk. Zichzelf verwennen met bijvoorbeeld yoga, taiji, qigong, mindfulness, mandala tekenen, klankschalen concerte enz. Ik heb een lange lijst van mensen die heel graag hun alternatieve kennis/behandelingen zouden willen aanbieden. Men kan workshops en lezingen organiseren zodat de mensen kunnen ervaren wat dit inhoud.
  In de tuin bijvoorbeeld kan een bewegingsparcour ontstaan met bewegingstoestellen voor jong en oud. (Codaplay – Jacco Maastenbroek speeltoestellen) Zou men ook met handige mensen zelf kunnen bouwen met sponsor Hornbach bijvoorbeeld!
  Er kan een soort zorgcentrum samen met kinderopvang ontstaan door bijvoorbeeld een mama-café (zie 1. email) op te zetten. Hier ontmoeten zich jonge moeders of vaders met baby’s en kinderen en ook omas en opas en wisselen hun ervaringen uit. En misschien is hier een oma of opa die graag op een klein kind wil oppassen, die misschien zelf geen kleinkind hebben of geen contact hebben met hun kleinkind. Als ouderen weer iets om handen hebben zoals bijvoorbeeld met kinderen samen spelen is “zorg” niet meer nodig in de toekomst omdat ze dan totaal vergeten om over hun ziektes of beperkingen te spreken. De senioren kunnen deze taken vrijwillig doen en ze hebben zo een belangrijke betekenis voor anderen. Hier is veel tijd mee gemoeid en het kost veel energie maar dit kan allemaal worden opgebracht vanwege de bezorgdheid en betrokkenheid die men heeft. En kinderen reageren intuitief bij het omgaan met ouderen. Ze kunnen manieren en respect leren van de ouderen en andersom kunnen ouderen weer het spontane en het spelen van de kinderen bij zichzelf ontdekken. Zo verrijken ze hun leven. De kinderen bezoeken hun opa’s

  MIJNpissoir

 • Aanvrager: Gitte Kroes
 • Status: Door
 • Benodigd bedrag: €3.350,-
 • Startdatum: 01/08/2019
 • MIJNpissoir

  Herinneringen aan een recent verleden levend maken op een bijzondere plek in onze wijk

  Zomaar een herinnering uit mijn jeugd:
  We lopen naar de kerk. Langs de ingang van het klooster lopen we naar de hoek tegenover het Patronaat. Later zou ik hier mijn eerst pilsje drinken met carnaval. We slaan linksaf, eenmaal langs het patronaat ruik ik de penetrante lucht van het toen al in verval zijnde pissoir tegen de muur van het Antoniushofke. Ik kijk de straat af, voorbij het gebouwtje van de welpen van de Andre de Thaye, en daarachter de atletiekvelden van de AVON zie ik de koeltorens en schoorstenen van de mijn. Gisteren nog met pappa daarlangs gelopen, langs die lange hele hoge grijze muur naar de tunnel naar het station… “Kom,” zegt mamma, “we zijn al laat”, en stappen het portaal van de kerk binnen.

  Iedereen heeft zo zijn eigen herinneringen aan deze wijk. Feit is dat de wijken aan deze kant van de stad bijna allemaal gebouwd zijn om het personeel van de ON1 of de economie daaromheen te huisvesten. Op bijgaande foto’s is goed te zien hoezeer de Mijn het beeld van de stad domineerde. Veel markante gebouwen in onze wijk vinden hun oorsprong in deze tijd. Helaas is er ook al veel verdwenen. Maar laat nu net een van de wat minder hoogstaande overblijfselen de tand des tijds wel overleefd hebben.

  Het hierboven verguisde pissoir staat nog fier overeind, hoewel de muur waar het een onderdeel van uitmaakte grotendeels verdwenen is. De kerk waar het hofke bij hoorde ook. Tot zover, maar nu, wat gedaan met deze plek. Nu is het niet meer als een oefenobject voor nog niet geheel volleerde graffitiartiesten. Na veel wikken en wegen hebben we het idee ontwikkeld om op deze plek middels een kunstwerk de historie van de wijk eer aan te doen. In overleg hebben we besloten dat het een werk voor een door bewoners van de wijk moet zijn.

  Zo zijn we tot het hier zichtbare ontwerp gekomen. Dit is voorlopig en zal richting uitvoering nog op een aantal punten wijzigen. Om er echt een werk van vele (buurt)handen van te maken zullen we het werk uitvoeren in mosaiek, zodat we er met een aantal mensen tegelijk aan kunnen werken. De eerste stappen om geld en menskracht hiervoor te vinden zijn al gezet.

  Heeft u interesse, geduld en een vaardige hand, dan kunnen we uw hulp vast gebruiken. Voordat we beginnen zullen we dit kenbaar maken zodat Creatieve buurtgenoten hun steentje (letterlijk) kunnen bijdragen.

  We hebben een groots verleden, laten we er samen een mooi monument voor maken.

  Marcel Hazen
  Gitte Kroes

  Kerstboomproject, met elkaar, voor elkaar

 • Aanvrager: Brigitta Custers
 • Status: Door
 • Benodigd bedrag: €1.000,-
 • Startdatum: 08/07/2019
 • Kerstboomproject, met elkaar, voor elkaar

  Ik ben gestart met het maken van een grote kerstboom, samen met vrijwilligers , jong,oud, inwoner vd gemeente Simpelveld of niet.  Deze boom wordt tijdens de nieuwjaarsreceptie geveild en de opbrengst hiervan (én vd opbrengsten vd ludieke acties door het jaar heen) komt ten goede aan de inwoners van mijn gemeente die het financieel niet breed hebben en om hun een leuke, onbezorgde, ontspannen dag te bezorgen met alles erop en eraan! Geen buitenlands goed doel, geen goed doel voor ziekte, dieren of whatever maar gewoon voor de eigen inwoners en gewoon midden in het jaar,  niet alleen met kerst maar bv in de vakantie tijd als de meesten weggaan en deze mensen eenzaam thuis zitten. Met elkaar, Voor elkaar, meehaken en aanhaken.  Haakt u mee aan en geeft u mijn idee een goede kans van slagen?

  Levensbos

 • Aanvrager: Rob
 • Status: Niet door
 • Benodigd bedrag: € onbekend
 • Startdatum: 01/01/2020
 • Levensbos

  Wij missen in Parkstad omdat we er wonen een mooi Leefbos. Bv. In Simpelveld. Een plek om samen te komen.

  Een gedeelte zien we graag als natuurbegraafplaats. Een ander gedeelte om een boom te kunnen adopteren. Dit creëert een groene omgeving. Het moet een plek worden om te vieren, gedenken en je emoties de vrije loop te laten. Daarbij zien we graag een recreatieplas.

  Het gebied is voor wandelaars en fietsers. Dit bos is ook ten goede voor de co2 en voor de klimaatdoelen te bereiken. Om meerdere plaatsen van Parkstad hier bij te betrekken kun je ze verbinden en trekt het toerisme aan.

   

  Mozaïektrap in Kerkrade

 • Aanvrager: Regina Leue
 • Status: Door
 • Benodigd bedrag: €3.500,-
 • Startdatum: 01/10/2019
 • Mozaïektrap in Kerkrade

  de trap van hertenpark nar de Rodahal is nieuw aangelegd en ziet verschrikkelijk grijs uit.

  Hier is het idee met bewoners een mozaïekwerk te maken voor de op-trappen. Niet daar waar men op loopt maar wat als beeld is te zien als men beneden stat. Bovendien in de middenleuning led-verlichting welk op sensor gaat.

  Info- en watertappunt Watertoren Schimmert

 • Aanvrager: KBO St Paulus Schimmert; werkgroep KBO-banken.
 • Status: Niet door
 • Benodigd bedrag: €7.550,-
 • Startdatum: 02/09/2019
 • Info- en watertappunt Watertoren Schimmert

  In 2017 heeft de werkgroep 21 zitbanken en  4 tafels, zogenaamde memory objecten, op diverse karakteristieke plaatsen van Schimmert geplaatst.  Bij de bank en tafel bij de watertoren vragen wij uw medewerking om een informatiebord waarop de historie van de “Reus van Schimmert” wordt weergegeven. Recreanten die veelvuldig gebruik maken van deze rustbank en tafel , gelegen op een kruispunt van toeristische wegen, krijgen zo informatie over de aangrenzende “Reus”.

  Tevens vragen wij uw financiële ondersteuning voor het aanleggen van een watertappunt op deze plaats. Zo kunnen de dorstigen  gelaafd worden.

  Kosten Infobord inclusief plaatsing €650 ex BTW; kosten plaatsen watertappunt door WML ca € 6.000 + € 900 voor jaarlijks onderhoud.

  Stadstuin Heerlen-Centrum

 • Aanvrager: Initiatiefgroep Stadstuin Heerlen-Centrum
 • Status: In behandeling
 • Startdatum: 25/08/2019
 • Stadstuin Heerlen-Centrum

  Op het terrein van Schinkel-Zuid in Heerlen is onder meer winkelcentrum De Plu gesloopt. Het bebouwen van dit terrein zal de komende jaren nog op zich laten wachten. Hartstikke zonde om zo’n mooie plek braak te laten liggen. De initiatiefnemers willen er een (tijdelijke) stadstuin aanleggen. Naast het telen van groente en fruit wordt er ook plek gecreëerd voor bewegen/sport; ontmoeting en spelen. De initiatiefgroep wil het terrein zelf ontwikkelen, onderhouden en beheren. Andere stadbewoners die willen aansluiten met hun eigen idee zijn welkom, mits zij zelf mee-organiseren en meewerken.

  In de week van 25 tot en met 31 augustus 2019 wil de initiatiefgroep een ‘try-out’ van haar plan presenteren op het terrein van Schinkel-Zuid. Vermits men daar de toestemming voor krijgt.

  Project: Central Park

  ReCycle

 • Aanvrager: Stichting Wijkraad Aarveld/Bekkerveld
 • Status: Door
 • Benodigd bedrag: €3.800,-
 • Startdatum: 07/07/2019
 • ReCycle

  Vanaf de oplevering in 2011 was het een plek waar wisselende kunstwerken voor discussie en beweging zorgden. Sinds oktober 2017 staat daar het beeld ‘Jodium 131’ van Fabrice Hermans. Binnenkort zal dit beeld elders worden geplaatst en dan is de Kweekvijver leeg. Het wordt tijd voor een permanent beeld, bedacht, gedragen en gemaakt door de buurt.

  Initiatief
  Een voorstel voor een beeld dat niet alleen een lust voor het oog kan zijn, maar ook een maatschappelijke boodschap uitdraagt. Een boodschap die aansluit aan het streven van de gemeente Heerlen en de Provincie om meer burgers op de fiets te krijgen en meer aandacht te geven aan recycling. Ook willen de initiatiefnemers proberen om het oude ‘kweekvijver-idee’ weer nieuw leven in te blazen door participatie van de wijkbewoners, die deze zomer, tijdens de schoolvakantie het beeld zelf zullen opbouwen op het naast de kweekvijver gelegen plein van het Bernardinus College. Het zal een beeld worden van de burgers voor de burgers. Het concept met de naam ReCycle is geïnspireerd op het beeld ‘Globe Recycling’ van de Marokkaanse kunstenaar Rachid Assiraj in de Jardin des Arts in Marrakesh, Marokko.

  Het beeld voor Heerlen is een zes meter hoge transparante bolvormige structuur opgebouwd uit 340 oude fietswielen van wisselende grootte, verbonden met een metalen voetstuk in de Kweekvijver. Verschillende groepen mensen zijn nu al bezig met het ophalen van een groot deel van deze wielen, bij bewoners uit de buurt. Bij de opbouw wordt gebruik gemaakt van ondersteunend inwendig skelet van betonijzer. Hierin dienen de bewoners absoluut ondersteund te worden. Het wordt een duurzame en stevige installatie, waarbij onder andere ook extra aandacht wordt besteed aan de onwrikbare bevestiging van de fietswielen. Dit kan natuurlijk niet door betrokken bewoners gemaakt worden, al is het maar voor regelgeving en veiligheid

  Het eindproduct is een zelfondersteunende bol die stevig, veilig en maximaal transparant is en boven de kweekvijver lijkt te zweven.

  Wij zijn ook in overleg met allerlei evenementen, zoals Limburgs Mooiste, Heerlen Fietst en anderen om deze locatie minimaal mee te nemen in de route, of zelfs als startpunt te zien van fietsactiviteiten.

  IBA rust cq. tuinbanken

 • Aanvrager: de Hoop
 • Status: Niet door
 • Benodigd bedrag: € ntb
 • Startdatum: 01/08/2019
 • IBA rust cq. tuinbanken

  Vandaag eens de mooi uitgezette natuurwandelroute gelopen n.a.v. de buitenring Parkstad. ( route Schinnen en Merkelbeek/Brunssum ) Deze is ruim 9 km. Mooie route met mooie vergezichten. Nadeel is dat je een eerste zitgelegenheid tegenkomt in de vorm van een plank ( lekker pijnlijk). Op de gehele route is geen bank te verkennen !!!! IBA plaatst op diverse plaatsen in het Parkstad gebied van die mooie oranje picknick tafels. Misschien is het ook mogelijk om langs deze intensieve route een 2 tal tafels te plaatsen.? Mooie plekjes hiervoor hebben we vandaag gezien.

  Fietsplezier Voerendaal

 • Aanvrager: Henny Moonen-Meessen
 • Status: Door
 • Benodigd bedrag: €2.500
 • Startdatum: 30/03/2019
 • Fietsplezier Voerendaal

  Mag ik mij even voorstellen? Ik ben Henny Moonen-Meessen, woon aan de Grachtstraat op nr. 64, in Kunrade, Voerendaal. Ik ben 63 jaar, getrouwd met Wiel, mama van Marco en Petra, schoonmama van Janine en Marcel, en gelukkige oma van Lisa en Fedde. Zal ik bij het begin beginnen? Over hoe mijn wens is ontstaan? Ik fiets héél graag en ga ook vaak mee met o.a. The Move Factory 50+ fietstochten, WV fietstochten, zomaar lekker fietsen in het Heuvelland. ïk gebruik de fiets dagelijks: voor boodschappen, voor vervoer van-naar, ook vind ik het fijn om met de fietsgroep van Senso Voerendaal mee te gaan. Zij fietsen 2 maal per week. Deze mensen fietsen graag en met véél plezier met elkaar. Soms zijn het 6 dames en heren, dan weer 15. De groep verschilt ook van samenstelling, iets wat bijdraagt aan het steeds weer veranderende karakter van de groep. Enkelen onder hen fietsen trouw èlke dinsdag en èlke donderdag mee. Gemiddelde leeftijd is 75 jaa. Nou, en vanuit deze tripjes is mijn wens ontstaan. Zo nu en dan valt er íemand uit, door afspraakjes elders, artsenbezoekjes, ‘n griepje en/of ander tijdelijk mankement. Het wordt echter een héél ander verhaal, als ik zie wàt voor impact het heeft op een dame of heer, als er zich iets voordoet, waardoor deze mevrouw of meneer toch ècht niet meer zelfstandig mee kan met onze fijne groep en noodgedwongen thuis moet blijven (denk aan evenwichtsstoornissen, hartaanval, herseninfarct of beginnende dementie, om maar ‘ns iets te noemen). Het is zó verdrietig om te zien, dat deze mensen hun wekelijkse fietstochtjes voor àltijd vaarwel moeten zeggen. Ik zou graag alle mensen, die nu niet meer kunnen fietsen, een kans willen geven om hun fietsactiviteiten te blijven behouden. Lekker er op uit met de fiets, in een hele groep, of zomaar een fietstochtje in de buitenlucht, maar dan wel met begeleiding! Deze wens geldt zéker niet alleen voor de mensen van onze Senso-fietsgroep, waarvan ik weet, dat ze niet meer (alleen) kunnen fietsen. Dit geldt voor àlle mensen in onze gemeente Voerendaal, die in het verleden wel gefietst hebben, en dit nu op latere leeftijd niet meer mogen, durven of ‘t er maar op wagen, dat het wel goed zal gaan onderweg. Zelfs mensen die nooit gefietst hebben, kunnen nu gezellig met me mee. Om mijn wens in vervulling te laten gaan heb ik jullie hulp hàrd nodig en ik hoop, dat ik jullie zo enthousiast kan maken als ik zelf al ben. Ik wil me voor dit “privé-project” voor de volle 100% inzetten als vrijwilliger. Wààr maar nodig blijkt te zijn, dames of heren ophalen met een elektrische duo-fiets en op deze manier al……

  Een nieuw leven voor de school in Ransdaal

 • Aanvrager: Rolf Habets
 • Status: Op een andere manier geholpen
 • Startdatum: 17/05/2019
 • Een nieuw leven voor de school in Ransdaal

  Een 2de jeugd voor de school door integratie met Peuterspeelzaal, bibliotheek dependance en muzieklokalen in Ransdaal.

  Los van de school ligt een verouderd gebouw waarin de Peuterspeelzaal, muziek oefenlokalen, een dependance van de bibliotheek Voerendaal en clubgebouw van IVN zijn gevestigd. De initiatief groep vraagt aan IBA of zij dit burgerinitiatief kunnen helpen bij advisering en uitwerken van de plannen voor sloop van dit bestaande gebouw en aanbouw en integratie aan de huidige school. Door de wensen van de verschillende gebruikers en onderwijsvisie optimaal in ontwerp te verwerken en te combineren, wil het burgerinitiatief komen tot een volwaardig voorstel waarmee de gemeente aan de slag kan gaan.

  1. Wij worden dolgraag door IBA geholpen aan een slim plan dat super functioneel de ruimtes voor meerdere doeleinden klaar maakt. Hiervoor is in deze fase enkel een tekening nodig. Dat kunnen we niet zelf.

  2. Daarnaast willen we samen kijken of er een mogelijkheid is tot aanvullende financiële mogelijkheden om tot een verduurzaming van huidig schoolgebouw te komen.

  Grootste openbare vergaderplek van Ransdaal

 • Aanvrager: Rolf Habets
 • Status: Door
 • Benodigd bedrag: €7.500,-
 • Startdatum: 17/05/2019
 • Grootste openbare vergaderplek van Ransdaal

  Als gevolg van de fusie tussen voetbalclubs van Ransdaal en Klimmen en een nieuw sportcomplex in aanbouw in Klimmen, is het voetbalterrein in Ransdaal uit gebruik genomen. Omdat dit een prachtige accommodatie is van ca. 2 ha met een opstal in eigendom van de gemeente Voerendaal heeft de gemeente de inwoners van Ransdaal gevraagd met eventuele alternatieve bestemmingen te komen.

  Een aantal inwoners heeft zich in 2018  samengepakt om in samenspraak met overige inwoners, verenigingen en ondernemers mogelijkheden te onderzoeken om dit terrein multifunctioneel te herbestemmen. Hier is een hele lijst met mogelijkheden uit voort gekomen.

  Nu is een burgerinitiatief ontstaan om op korte termijn een geschikte invulling te geven aan het braakliggend terrein. De jeugd van Ransdaal heeft bijvoorbeeld geen concrete speelgelegenheid. Daarom willen we op korte termijn het oefenveld van de voetbalclub transformeren tot speel- en trapveld. Tegelijk willen we er een ontmoetingsplaats voor de oudere bewoners van maken. Om zodoende de grootste openbare vergaderplek van Nederland te kunnen realiseren. Dit zo laagdrempelig mogelijk, met minimale kosten.

  Zodra we bovenstaand hebben gerealiseerd, zouden wij graag met behulp van IBA Parkstad, de Gemeente Voerendaal en de jeugd van Ransdaal verdere mogelijkheden uitwerken. Wij vragen Bewoners Maken Parkstad ons te helpen om deze plek te maken, en daarna te helpen van idee naar invulling te gaan voor de langere termijn. De gemeente Voerendaal is bereid hieraan mee te werken. Het betreft de verdere uitwerking van plan, onderzoeken financieringsmogelijkheden en exploitatie. Hiervoor zou een professioneel bureau ingezet kunnen worden, maar dat is stap twee. Eerst een actieve positieve plek voor jongeren en ontmoetingsplek voor de oudere bewoners die willen nadenken over ideeën.

  Project: Oerland van Kalk

  Van grond tot mond

 • Aanvrager: Jeanette Wolters
 • Status: Op andere manier geholpen
 • Startdatum: 26/05/2019
 • Van grond tot mond

  In Parkstad maken 800 mensen gebruik van de Voedselbank en staan nog eens 200 personen op de wachtlijst.  De gemeenten Heerlen, Kerkrade en Vaals behoren tot de 5 armste van Nederland. Landelijk leven 1,1 miljoen mensen leven onder de armoedegrens en 980.000 vallen in de categorie “niet-veel-maar-toereikend” en krijgen daarom geen voedselpakket. Omgerekend groeit  1 op de 12 kinderen in Nederland op in armoede en gaat met honger naar school.

  De Nederlandse voedselbanken delen per week circa 850.000 ( per jaar 44 miljoen) producten uit met een geschatte waarde van  74 miljoen euro.

  Daar staat een verspilling van jaarlijks 3 miljoen ton voedsel tegenover (winkelwaarde 5 miljard euro). De gemiddelde Nederlander gooit per jaar  157 kilo eten weg (winkelwaarde van 287 euro). De voedselbanken kunnen slechts 1,5% redden van verspilling. (Bron: CBS 2017).

  De Voedselbank in Parkstad klaagt tevens dat zij te weinig verse groenten en fruit kan uitdelen. “Af en toe zit er een kropje sla of een ui tussen”; voor de rest moeten de klanten het stellen met steeds dezelfde houdbare producten zoals pasta en rijst. De organisaties willen kijken of het overschot van de overige Voedselbanken naar Limburg kan worden getransporteerd (Bron: De Limburger 5 maart 2019).

  Mijn idee: voedsel  telen in de openbare ruimte, zodat iedereen daarvan kan plukken. Er zijn in deze krimpregio veel braakliggende terreinen in het urbane gebied waarop dat goed mogelijk is. Deze ‘eetbare stad’ laten aanleggen door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

  De stad Andernach in de Pfalz (D) is daarvan een geslaagd voorbeeld en heeft sinds de start in 2010 inmiddels ook een verdienmodel ermee kunnen ontwikkelen. In Duitsland zijn al 200 eetbare steden (telling 2019).

  Het concept omvat aspecten zoals: stedelijk groenonderhoud, diversiteit van cultuurplanten en agrarisch plantgoed, creatie van nieuwe biotopen, beheersing van het klimaat in de stad, evenals activering van burgers om hun eigen stad mee vorm te geven.

  Als aanvulling: voedsel  redden bij de weekmarkt en daar een gezonde gratis maaltijd van bereiden, voedselbrigades (i.s.m. studenten) die eten ophalen in verzorgingstehuizen, restaurants, kantines en bakkerijen. Een supermarkt en een app met ‘Too good to go’ eten. Kleine koelkasten met eten dat gratis kan worden meegenomen (de ‘Freego’) ; dat kunnen kliekjes zijn of maaltijden die burgers zelf bereiden en willen delen – zoals de “my little library” die mensen naast hun huis neerzetten.

  Wijk in beweging

 • Aanvrager: J.SNIJDERS
 • Status: Op andere manier geholpen
 • Benodigd bedrag: €6.820,-
 • Startdatum: 29/06/2019
 • Wijk in beweging

  Wij hebben in de oostelijke mijnstreek behoorlijk wat gezondheidsproblemen. We zijn niet de enige in Nederland, maar lopen helaas wel voorop. In Nederland heeft 48% van de bewoners namelijk overgewicht.

  Wij geloven dat hetgeen ons in Limburg uniek maakt, moeten inzetten om hier een kentering in aan te brengen. Het volledige sport- en verenigingsleven, ondernemers en bewoners in Landgraaf, moeten hierin de maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen.

  Wij maken samen een actief statement en betrekken hier iedereen bij in Landgraaf! Middels een dag volop gezondheid workshops, programma’s, spelletjes en een gezondheidsrun, willen we geld ophalen voor ‘De gezonde basisschool van de toekomst’. Om dit event te organiseren hebben we ondersteuning gezocht bij ondernemers, verenigingen en enthousiaste bewoners. Of het gaat om vrijwilligers, producten, programma of geld, elke bijdrage is welkom, mits de focus ligt op gezondheid in de regio, waarbij opbrengsten gemoeid zijn voor het einddoel; De gezonde basisschool van de toekomst.

  We zoeken nog een bijdrage in de begroting voor de goodiebag, de herkenbare shirts met de boodschap en een aanvulling op het werk om zoveel mogelijk verenigingen in de buurt te betrekken. Niet alleen voor die dag, maar middels een blijvende boodschap die elke vereniging moet verwerken op haar locatie.

  Ook zijn we nog op zoek naar een organisatie die gezondheid weet te meten en te digitaliseren, om hier nieuwe inzichten uit te halen voor de toekomst.

  Als ons dit lukt voor deze editie, geven we hier jaarlijks opnieuw aandacht aan.

  De Buurtcamping Heerlen

 • Aanvrager: R.H. Westerman
 • Status: On hold: project is een jaar uitgesteld
 • Benodigd bedrag: €1.000,-
 • Startdatum: 05/07/2019
 • De Buurtcamping Heerlen

  Als Stichting De Buurtcamping Heerlen i.o. willen we jaarlijks een park in Heerlen gedurende een weekend omtoveren tot camping waar buurtbewoners uit de wijken GMS, MSP, Beersdal, Zeswegen/N. Husken, Eijkenderveld en Centrum elkaar kunnen ontmoeten en leren kennen.Wij streven het volgende na:Het samen brengen en laten komen van mensen in hun eigen buurt door middel van een buurtcamping of soortgelijk initiatief in hun eigen buurt; Het stimuleren van ontmoetingen tussen mensen uit verschillende geledingen van de bevolking, die elkaar normaliter niet zo snel zouden ontmoeten; Mensen die normaal niet op vakantie kunnen toch een vakantie geven en die mensen in hun kracht te zetten.

  Zie voor extra info: https://www.youtube.com/watch?v=XvvIKfKIPrc

  Laurastraat Leefstraat

 • Aanvrager: Pierre Jongen
 • Status: Door
 • Benodigd bedrag: €7.000,-
 • Startdatum: 16/06/2019
 • Laurastraat Leefstraat

  Wij, bewoners van Laurastraat, Eygelshoven, hebben de afgelopen 16 jaar hard gewerkt met gemeente en maatschappelijke partners aan de straat. Dit pittige proces heeft oa opgeleverd; nieuwe inrichting van de Laurastraat, met Provincie en Gemeente en een enorme samenhang in de buurt.

  Het is nu zover dat we hard werken aan de ontknoping en kroon op het werk, dat als icoon voor Eygelshoven gaat dienen. De rotonde mogen we namelijk zelf invullen. Hiervoor hebben we enorme aantallen bewoners betrokken, inloopavonden georganiseerd en een concept gevormd.

  Wij gaan de Vottekletsjer (een echt Eygelshovense typering) tot leven wekken en voor het nageslacht achterlaten op de rotonde. We zien het als een kleurrijk symbool voor onze omgeving en UT dorp.

  Daarom zoeken we een ondersteuning voor;

  – Voorbereiding
  – Schilderweek voor bewoners (jong en oud) om te zien hoe het beeld beschilderd wordt door kunstenares Miriam Vleugels.
  – Hulp bij het maken van replica’s voor bewoners, als mede-financiering ook van de begroting, maar ook voor berging van lokale betrokkenheid en aansluiting naar jeugd.
  – Onthulling

  Doe en ontmoetingsruimte voor buurt- en wijkbewoners

 • Aanvrager: Jos Offermans (adviseur Stichting Droomgaard West Brunssum)
 • Status: Op andere manier geholpen
 • Benodigd bedrag: €9.500,-
 • Startdatum: 01/05/2019
 • Doe en ontmoetingsruimte voor buurt- en wijkbewoners

  Transformatie van een “bouwvallige kweekkas” naar een doe en ontmoetingsruimte voor buurt- en wijkbewoners. Nadat tijdens een inspectie gebleken is dat de “kweekruimte” van de Droomgaard Brunssum West in bouwkundig bijzonder slechte staat verkeert, heeft het bestuur het idee opgevat om de betreffende ruimte “onder handen ” te nemen en in te richten tot een ruimte waar een diversiteit aan activiteiten uitgevoerd kan worden. Activiteiten die allemaal gericht zijn op sociale cohesie, burgerparticipatie en zo meer: Vooral samen!

  Project: IBA Sustainable Innovations

  Mural Welten

 • Aanvrager: Muziekvereniging Tot Onderling Genoegen
 • Status: Op een andere manier geholpen
 • Benodigd bedrag: €3.000,-
 • Startdatum: 01/08/2019
 • Mural Welten

  Muziekvereniging T.O.G. Welten viert in 2019 haar honderdjarige bestaan. Een dergelijk jubileum is mede mogelijk vanwege de steun en participatie uit de gemeenschap.  Dit heeft T.O.G. tot het initiatief gebracht om dit te verbeelden met een mural op een prominente en centrale plek in de wijk. Een duurzame artistieke symbolisering van de gemeenschapszin en het rijke verengingsleven in Welten en Benzenrade.

  Het wordt een kunstwerk van en voor de wijk, als eerbetoon aan de vele verenigingen en vrijwilligers die bijdragen aan het in stand houden van het typische dorpse karakter van deze Heerlense wijk. De keuze voor een mural als urban kunstvorm legt de link naar de stedelijke omgeving waar Welten onderdeel van uitmaakt. Kunst in de openbare ruimte die toegankelijk is voor iedereen en een verfraaiing van de stad. Wij hebben een gerenommeerde streetart kunstenaar bereid gevonden om de mural voor ons te realiseren.

  Alle benodigde goedkeuringen vanuit o.a. gebouweigenaar en overheidswege zijn reeds verkregen. De financiering van het project vindt plaats middels een crowdfunding actie binnen Welten-Benzenrade onder inwoners, bedrijven en verenigingen.

  De mural zal in de tweede helft van 2019 gereed zijn. Uiteraard past bij de onthulling van het kunstwerk een feestelijk evenement, dat door T.O.G. met andere verenigingen uit Welten zal worden vormgegeven.

  Tot en met eind augustus 2019 loopt de crowdfunding. Help jij mee? Klik hier!

  Klimwand sporthal Rolduc

 • Aanvrager: Hub Debets
 • Status: Op een andere manier geholpen
 • Benodigd bedrag: €4.000,-
 • Startdatum: 26/03/2019
 • Klimwand sporthal Rolduc

  Wij zijn nadat bekend werd dat de klimwand aan de flat in de Jonkerberg niet langer een optie was voor de jeugd en voor iedereen die klimmen leuk vindt op zoek gegaan naar een alternatief.
  Het is gebleken dat er binnen de Gemeente Kerkrade geen pand/ wand ter beschikking is die we hiervoor kunnen gebruiken, alle gesprekken die ik hierover met de diverse partijen heb gevoerd zijn jammer genoeg op niets uitgelopen.
  Daarom zijn wij op zoek gegaan naar een mogelijke andere locatie, en die hebben we gevonden. De achterwand van de Sporthal Rolduc is geschikt om hier een klimwand op te maken.
  Over de technische mogelijkheden etc. heb ik contact opgenomen met de klimwandspecialist uit Klimmen, en zij hebben mij bevestigt dat een klimwand op deze locatie mogelijk is.
  Deze locatie heeft wel niet de hoogte maar we kunnen er wel 11 banen op maken en dat is heel fijn dan kun je ook met grotere groepen klimmen.
  Verder ligt deze direct aan het beroepscollege, dit betekent dat zij hier ten alle tijden gebruiken van kun maken tijdens de sporturen.
  Ook zijn er mogelijkheden dat bezoekers aan de sporthal gebruik kunnen maken van de klimwand, kortom in deze opzet zal het mogelijk zijn om veel mensen gebruik te laten maken.
  Dus ons doel is om een klimwand te realiseren die goed toegankelijk is en waar een grote groep gebruik van kan maken.

  Leisure Lane door 400 jaar HEERLYCKheyt SCHAESBERG

 • Aanvrager: stichting HEERLYCKheyt Schaesberg
 • Status: Niet door
 • Benodigd bedrag: €17.000,-
 • Startdatum: 26/03/2019
 • Leisure Lane door 400 jaar HEERLYCKheyt SCHAESBERG

  400 jaar Heerlijkheid Schaesberg:

  Een historische wandeling en herplaatsing wegkruis Slot Schaesberg met tevens een monument voor de schrijvers Frans en Emile Erens.

  De datum van 21 juni 2019 is dus een bijzondere voor Schaesberg en Slot Schaesberg. Het is de datum waarop 400 jaar daarvoor de Heerlijkheid Schaesberg haar definitieve vorm krijgt door het slaan van de laatste palen die de grens vormen van de Heerlijkheid. In 2019 is het ook 100 jaar geleden dat de grote eeuwenoude eikenboom voor de hoeve van Slot Schaesberg gekapt wordt. Onder de ferme takken van de eikenboom staat een wegkruis. Dat wegkruis is een haltepunt geweest op de 3 jaarlijkse processie die toendertijd gehouden werd. De route loopt langs diverse markante punten en eigendommen van de Slotheren.

  Bron: De boom – Uit het jaar 1919 (Frans Erens) – tijdschrift De Gids Jaargang 83

  Daarnaast ligt de locatie op een plaats direct aan de geplande Leisure Lane, die middels een brug de verbinding maakt tussen Schaesberg en Heerlen.

   

  Het concrete plan

  Zondag 23 juni tussen 11.00 – 17.00 uur wordt een activiteit georganiseerd waarbij belangstellende inwoners worden meegenomen in een aantal deelactiviteiten zoals:

  • Een historische wandeling die de band tussen Schaesberg en Slot Schaesberg op een beeldende wijze illustreren.
  • Plaatsing nieuw wegkruis voor het Slot
  • Onthulling “lessenaar” ter herinnering aan de Schaesbergse schrijvers Frans en Emile Erens. In deze lessenaar komt strofe uit het gedicht de boom van Erens. Het wordt ook in braille uitgevoerd, en wordt kort bij de eikenboom en het wegkruis geplaatst.

  Het initiatief tot deze dag is genomen door participanten uit kerkbestuur P en P kerk, ondernemersvereniging Schaesberg en Omroep Landgraaf en overleggroep bijzondere gebouwen en plekjes, heemkunde vereniging. Ontwerp en bouw van het wegkruis en leestafel gebeurt door medewerkers ( deelnemers van een sociale werkplaats bestaande uit mensen met afstand tot de arbeidsmarkt) van werkleerbedrijf Relim Metaal.

  We benadrukken dat we het historische element wegkruis zoals deze tot 100 jaar geleden voor slot Schaesberg stonden willen laten terugkomen, maar geen gedenkplaats willen inrichten. Het wegkruis heeft derhalve geen corpus en in de voet wordt het wapen van de familie van Schaesberg geplaatst. Emeritus Bisschop Frans Wiertz is gevraagd omwille van zijn publicatie 275 jaar kerk in Schaesberg en zijn band met de geschiedenis van Schaesberg.

  Aanleg voet/fietspad met gras-betontegels

 • Aanvrager: P. Kerff
 • Status: Door
 • Benodigd bedrag: €2.500,-
 • Startdatum: 01/04/2019
 • Aanleg voet/fietspad met gras-betontegels

  Het aanleggen van een wandelpad met gras-betontegels, om een veilige aansluiting te krijgen met het wandel/buitengebied van beersdal/vrank nabij de caumerbeek.

  Project: IBA Labor

  De Kunstzinnige Energietuin voor Jong en Oud

 • Aanvrager: D. Heuts
 • Status: Niet door
 • Benodigd bedrag: €15.000,-
 • Startdatum: 01/03/2019
 • De Kunstzinnige Energietuin voor Jong en Oud

  De afgelopen jaren heeft een aantal jonge gezinnen met kinderen zich gevestigd in de omgeving van de Eindstraat  te Schinveld. Wat wij als gemis ervaren, is een mooi en veilig ingerichte ontmoetingsplek waar jong en oud zich letterlijk kunnen ontmoeten. Een bijzondere ontmoetingsplek waarbij het thema duurzaamheid (energie) en een kunstzinnige invulling centraal staan. Zo kunnen kinderen spelenderwijs leren omgaan met energie.

  Het oude Schoolpad aan de Eindstraat in Schinveld zou mogelijk gebruikt kunnen worden als locatie en gecombineerd worden met de herinrichting van het riool en de weg reconstructie van de Eindstraat door de gemeente Onderbanken/Beekdaelen. De gemeente heeft al aangegeven open te staan voor een invulling van deze locatie. Ons inziens een mooie, groene en zeker ook veilige locatie, vlak naast en met uitzicht op de in aanleg zijnde fietsbrug met een prachtig kunstwerk (Poort van Parkstad) en zonneweide N274. Mogelijk zijn er ook nog andere locaties voor het creëren van een veilige ontmoetingsplek in het projectgebied. Voor ons is een ontmoetingsplek op dit moment in ieder geval nog een groot gemis.

  Metertje plank

 • Aanvrager: S. Moorer
 • Status: Niet door
 • Benodigd bedrag: €4.500,-
 • Startdatum: 08/03/2019
 • Metertje plank

  Metertje plank is een initiatief van enkele bewoners, bedrijven en Heerlen Standby om laaggeletterdheid tegen te gaan en aandacht te vragen voor het topic. Het is een pittig vraagstuk waar creatieve oplossingen voor nodig zijn.

  Daarom willen we zowel aandacht vragen, als een bijdrage leveren. Hiervoor hebben we verschillende bedrijven aangeschreven om een houten plankje, prominent ergens te bevestigen en er boeken op te leggen. Tevens lichten we hier het concept toe, met verwijzing naar SCHUNCK en Buurtpunten.

  Transformatie – De nieuwe generatie

 • Aanvrager: Vrijeschool Parkstad
 • Status: Niet door
 • Benodigd bedrag: €8.450,-
 • Startdatum: 10/01/2019
 • Transformatie – De nieuwe generatie

  Je bent 14 jaar. Inwoner van Parkstad. Je hebt Heerlen nooit gekend als stad in crisis. Je bent hier geboren met een schone lei. Welk verhaal heb je dan over deze stad te vertellen, en wat kunnen wij van dat jonge verhaal leren? Wat heb jij Parkstad te bieden?

  Bij de Vrijeschool Parkstad, staan creativiteit, kunst, cultuur en burgerschapsvorming hoog in het vaandel. Het vrijeschoolonderwijs en lesaanbod is gericht op de ontwikkeling van de jonge mens, een doorlopende leerlijn van vier tot achttien jaar, waarin de menskunde centraal staat.
  In klas 8 merk je de worsteling van de leerlingen met zichzelf. Er is een transformatie gaande. Deze transformatie heeft paralellen met de transformatie van deze regio na de mijnsluitingen.
  Wie ben ik? Wat is mijn identiteit? Wat zijn mijn kwaliteiten? Wat is mijn kracht? Doe ik er toe?

  We moeten deze leerlingen begeleiden in het ontdekken en ontwikkelen van hun authentieke zelf en hun kracht en daarmee hun bijdrage aan onze samenleving. De vraag aan leerlingen die zij samen met de kunstenaars uit Heerlen (vanuit de disciplines muziek, beeldend, literatuur, dans) gaan onderzoeken is: Hoe verhoud ik me tot mezelf en de stad. Welk verhaal vertel ik over Heerlen?

  Met het vertellen van het (positieve) verhaal, is dit de generatie die hun energie en innovatieve capaciteiten in deze regio investeert en niet vertrekt naar elders. Het zijn de ‘blijvers’. Deze jonge bewoners bouwen een Parkstad om trots op te zijn.

  We onderzoeken een co-creatie bij Pit. In samenwerking met Schunck* en kunstenaars uit Heerlen wordt dit project opgestart als pilot met twee klassen 8 van de Vrijeschool Parkstad. Dit project is daarmee een inspiratiebron voor andere scholen in het voortgezet onderwijs voor duurzame cultuureducatie.

  Pop-up Migratiemuseum

 • Aanvrager: Stichting Museumplein Limburg
 • Status: Door
 • Benodigd bedrag: €6.000,-
 • Startdatum: 29/11/2018
 • Pop-up Migratiemuseum

  Van 29 november 2018 tot en met 28 februari 2019 willen we tijdens het erfgoedfestival Bovengronds een tijdelijk pop-up Migratiemuseum realiseren om het verhaal van de migratie ten tijde van de mijnen te vertellen, maar vooral om samen met de mensen over wie het gaat op zoek te gaan naar aanvullingen op dat verhaal. Tijdens Bovengronds worden er daarom in de directe omgeving van het museum bijeenkomsten georganiseerd voor en door belanghebbenden waarbij zij worden uitgenodigd om nieuwe perspectieven, verhalen en objecten aan het gekozen narratief toe te voegen. Tevens zal er door een cultureel antropoloog onderzoek worden gedaan naar de betekenis van ‘koempelmentaliteit’. ‘Koempelmentaliteit’ is een gedeeld gevoel van solidariteit en broederschap ontstaan ten tijde van de mijnen. De term wordt tegenwoordig door jongeren gebruikt, onder andere door voetbalsupporters, om een gevoel van collectieve identiteit uit te drukken. Door middel van bronnenonderzoek en interviews gaan we op zoek naar de betekenis van koempelmentaliteit, toen en nu. We willen ontdekken of er sprake is van immaterieel erfgoed.

  Met dit project wordt de kennis vergroot over de betekenis van de mijnmigranten in Zuid-Limburg, de manier waarop ze werden ontvangen door de Limburgse samenleving en hoe zij zelf al dan niet hun draai vonden. Meer bewustzijn van die geschiedenis kan bijdragen aan het omgaan met de uitdagingen rond migratie in de huidige tijd. Een tijd waarin we soms vergeten lijken te zijn dat het huidige Parkstad Limburg voor een belangrijk deel is gebouwd door mensen van buiten. Zij waren voor de Limburgers van toen net zo vreemd als de vreemdelingen van nu.

  Mtb trail

 • Aanvrager: R. Crutzen
 • Status: Op andere manier geholpen
 • Benodigd bedrag: €150.000,-
 • Startdatum: 01/01/2019
 • Mtb trail

  in stadspark, alsook omgevende bosgebied een mtb trail aan te leggen. Eventueel met calisthenics apparatuur langs de route en/of andere sportieve mogelijkheden. Hierdoor ontstaat dan een energiek bruisend “park”stad terwijl bewoners gefaciliteerd en gemotiveerd om gezond en sportief met elkaar bezig te zijn waardoor dan weer meer betrokkenheid ontstaat.

  Aanleggen trapveldje

 • Aanvrager: M. van der zanden
 • Status: Niet door
 • Benodigd bedrag: €6.021,-
 • Startdatum: 11/03/2019
 • Aanleggen trapveldje

  de gemeente met de buurtver.Prinsessenbuurt merkelbeek wil graag een trapveldje realiseren. Met dit veldje creeer je een ontmoetingsplaats voor jong en oud, andere buurtgenoten uit het dorp. Door er een aantal banken te platsen geef je de papa’s ,mama’s ,opa’s en oma’s ook de gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Zo creer je ook sociale contacten en controle’s onder elkaar. De buurt kan een rol vervullen van dagelijks afvalbakken ledigen en toezicht houden, zo onstaat er een natuurlijke manier van burgerparticipatie.

  Kunst Kijken in Schandelen!

 • Aanvrager: B. Paulissen
 • Status: Door
 • Benodigd bedrag: €2.700,-
 • Startdatum: 01/11/2018
 • Kunst Kijken in Schandelen!

  Eind oktober komt de Amerikaanse kunstenaar Gaia wederom naar Heerlen om in onze wijk Schandelen een aantal nieuwe muurschilderingen te vervaardigen. Een en ander zal plaatsvinden in het kader van het Shifting Perspectives project in onze wijk. Graag willen wij dit project middels deze aanvraag completeren met het aanleggen van straatmeubilair en het bieden van ondersteuning aan het buurfeest.

  Shifting Perspectives is een multidisciplinaire kunstproject dat als onderdeel van Bovengronds in november zal plaatsvinden in het hart van onze wijk SchandelenDaarbij zal er een buurtfeest georganiseerd worden door een kernteam van buurtbewoners, waarbij iedereen uit de buurt en bezoekers zijn uitgenodigd om te participeren in het evenement.

  Het buurtfeest vindt plaats op de locatie in de wijk waar ook de muurschilderingen van het Shifting Perspectives project worden vervaardigd, vandaar dat het ook onze ambitie is om op deze unieke locatie straatmeubilair te plaatsen. Voor het buurtfeest hebben wij concreet ondersteuning nodig voor de huur of aanschaf van materialen zoals een podium, licht- en geluidsapparatuur alsmede drukwerk. Voor de realisatie van het straatmeubilair hebben wij financiële ondersteuning nodig.

  Delen van zonne-energie

 • Aanvrager: N. Drost
 • Status: Zie: Wind- en zonne-energie op de Droomgaard
 • Benodigd bedrag: €3.000,-
 • Startdatum: 28/09/2018
 • Delen van zonne-energie

  Beste meneer, mevrouw,

  Vanuit een initiatief van NestEgg, een team met jonge mensen met ambitie voor nieuwe technologie en duurzaamheid stuur ik deze vraag. Wij zijn op zoek om een zonneproject (indien mogelijk met postcoderoosregeling) op te zetten in de buurt, hierbij mensen te ondersteunen, een dashboard te bieden waarop zij live de generatie van de panelen kunnen zien en dit hierna te herhalen (not-for-profit).

  We zijn hiervoor op zoek naar een plek om deze zonnepanelen op te plaatsen. Graag zou ik in contact komen om dit te bespreken, als zowel het bredere initiatief om te bespreken wat we hiermee zouden kunnen bereiken.

  Alvast hartelijk dank. Ik ben zowel per telefoon als e-mail bereikbaar voor vragen.

  Met vriendelijke groet,

  Nathalie Drost

  Educatieve bijenstal

 • Aanvrager: R. Hahn
 • Status: Door
 • Benodigd bedrag: €3.600,-
 • Startdatum: 01/11/2018
 • Educatieve bijenstal

  Educatieve bijenstal

  Locatie:
  op perceel gezamenlijke buurttuin ‘t Kloosterkoolhöfke (gedeelte perceel oude Vrije School Limaweg)

  Idee:
  Om het sociaal-maatschappelijke buurtproject ‘t Kloosterkoolhöfke een ‘groene’ en educatieve impuls te geven hebben 3 buurtimkers de wens om:
  – de Heerlense bijenstand en natuur te versterken
  – en hun kennis over de bijen en de natuur breder te delen met de straat/buurt/wijk waarin zij wonen.
  De bewoners in de straat zijn voorstander en medestander van dit idee.
  De grond is (binnenkort) door buurtbewoners in bruikleen van de gemeente. Om invulling te geven aan deze droom hebben wij een bijenstal nodig van waaruit educatieve activiteiten kunnen worden ontplooid waaronder:
  – buurtkinderen kennis bijbrengen over bijen, de insectenstand en de natuur
  – schoolklassen ontvangen
  – deelname landelijke open imkerijdagen
  – diverse workshops
  – buurthoning

  Wat hebben we nodig:
  – materialen (houten balken, houten planken, overig)
  – huur graafmachine
  – imkerkleding voor kinderen
  – ontwerp: zie bijlage
  – bouw: uitvoering doen we zelf
  – theorie en praktijkopleiding tot imker: voltooid

  De Troostboom van Terworm

 • Aanvrager: P. Heiligers
 • Status: Op een andere manier geholpen
 • Benodigd bedrag: €0,-
 • Startdatum: 15 Oktober 2018
 • De Troostboom van Terworm

  Ik heb de “Eyck van Terworm” een plataan uit 1749 genomineerd als de boom van het jaar. Deze imposante plataan staat aan de Eikendermolenweg in Heerlen. U kunt stemmen onder www.deboomvanhetjaar.nl

  UPDATE: We hebben een geweldige tweede plaats gewonnen, de eerste plek ging naar de bijzondere troeteleik.

  LANGE JAN LEEFT!

 • Aanvrager: buurtorganisatie GMS
 • Status: Niet door
 • Benodigd bedrag: €6.000,-
 • Startdatum: 06/10/2018
 • LANGE JAN LEEFT!

  LANGE JAN LEEFT

  Als er iets symbool staat voor het sluiten van de mijnen is het wel de val van Lange Jan. Daarom is er in het Lange Jan Park (tussen Sittarderweg, Aurora en belastingdienst) op zaterdag 6 oktober een Festival: Lange Jan Leeft.

  Directe aanleiding is de onthulling van de letters van HEERLEN die opnieuw strak in de lak gezet zijn door vrijwilligers. Voorafgaand aan die onthulling is er een eerbetoon aan de Lange Jan en zijn val door Panda/Nina Willems. Gevolgd door een bijzondere actie van de leerlingen van de Praktijkschool terwijl we met zijn allen het Lied van Lange Jan zingen…

  Vervolgens kunnen bezoekers (buurtbewoners en bezoekers van elders, professionals en vrijwilligers) een route lopen langs de herstelde jeu-de-boules baan (want GMS is een wijk met ballen)

  en Aurora (dat binnenkort door Wonen Limburg) een nieuwe jas krijgt

  via de Kempkensweg met een mural pop-up museum naar

  het gebouw van Schoon GMS dat die dag Open Dag houdt en naar

  het GMS filmpjesfestival in de huiskamer van Heerlen: café (en pension) Gubbbels.

  Via de verrassende kwaliteitswinkels in de Willemstraat

  (CaVa, Pieds sur terre, Manders Interieurs, tattooshop, eten en drinken, vlees, groenten en fruit, tabakswaren en kantoorartikelen, autobanden en fietsen)

  terug naar het Lange Jan Park voor een goed gesprek

  over de kansen en knelpunten van de wijk, de gouden driehoek of een potje sjoelen of kienen

  (altijd prijs)

  …en een frietje met of zonder

  Organiserende partijen

  GMS LAB                       > Paraplu-organisatie voor Experiment(L)Eren in GMS gericht op het                                           ondersteunen van de Buurt: open innovatie, co-creatie, bottom-up

  Buurtorganisatie GMS   > Aantrekkelijk(er) maken en houden van Grasbroek, Musschemig,                                               Schandelen en Hoppersgraaf (de meest onbekende buurt van Heerlen)

  Heerlen Mijn Stad           > Onthulling letters HEERLEN strak in de lak (dankzij Relim en vrijwilligers uit de buurt)

  Praktijkschool Heerlen   > Action Learning: video/foto/omgevingsbewustzijn – praktijkleren

  Wonen Limburg > Aurora krijgt een nieuwe jas

  Schoon GMS                 > Open Dag – in dialoog

  Huiskamercafe Gubbels > GMS filmpjesfestival

  Panda/Nina Willems       > Ceremonie bij Lange Jan

  Zanger/muzikant             > Lange Jan Lied

  Tekenaar                      > Beeldverhaal, verhalen van de muur

  Geluidskunstenaar        > Geluidsverhaal, verhalen uit de muur

  De eerste mobiele BURGERKRACHTCENTRALE – op zoek naar “Wat kan beter/anders?” – kansen en knelpunten, kartrekkers en –duwers, krachten en kwaliteiten

  Wij vragen een bijdrage voor:

  Filmfestival

  Tent midden op Lange Jan Park (huur/plaatsen/inrichten met tafels en stoelen)

  Kienen, sjoelen > altijd prijs

  Jeu de boules > GMS een wijk met ballen > sociale cohesie: bewegen en ontmoeten

  Drukwerk, informatieborden, pop-up museum, buttons etc.

  Bongaardpark

 • Aanvrager: J. Hermanns
 • Status: Door
 • Benodigd bedrag: €3.500,-
 • Startdatum: 02/01/2019
 • Bongaardpark

  Het Bongaardpark is een initiatief van buurtbewoners in samenwerking met de Stichting Buurtbeheer Maria-Gewanden, Woonpunt, gemeente Heerlen, Leisure Lane en Gebrookerbos.

  Naast het feit dat er een Leisure Lane (werktitel) gepland is op het voormalige mijnspoor, dat een mooie groene verbinding gaat vormen voor langzaam verkeer in onze provincie, komt er in deze wijk een mooi stuk grond vrij, dat midden in de wijk ligt en toevallig hierop aansluit.

  Door de sloop van de flat aan de Bongaardstraat ontstond een plek in de wijk, die bewoners aanspoorde om na te denken over een andere invulling dan een grasveld midden in de wijk zoals dat door woningcorporatie Woonpunt bedacht was.

  Een aantal bewoners is enthousiast aan de slag gegaan om na te denken wat met deze nieuwe ruimte kan gebeuren.

  Een bijeenkomst met de bewoners leverde 40 ideeën op waarmee de werkgroep aan de slag ging geadviseerd door de landschapsarchitect van de gemeente Heerlen.

  Het idee is om een nieuw stukje groen vorm te geven nl. Het Bongaardpark.

  Dit park heeft als thema: Verbinding.

  Verbinding tussen de buurtbewoners (ontmoetingsplek) maar ook tussen gebruikers van de Leisure Lane dus verbinding tussen jong en oud, fietsers, wandelaars en sporters.

  Verbinding tussen nu en het verleden (bomen die refereren aan het mijnverleden). Verbinding met onze dorpshistorie (de zichtlijn met Kasteel Hoensbroek).

  Verbinding tussen mens en natuur.

  Het project heeft een totale begroting van ongeveer € 66.000.

  Het grootste gedeelte van het bedrag is al verzameld door verschillende participanten zoals woningcorporatie Woonpunt en gemeente Heerlen die in natura worden geleverd.

  Een restbedrag van € 15.000 is echter nog nodig om het plan te realiseren.

  Onze vraag is of IBA Parkstad ons idee financieel kan ondersteunen zodat het Bongaardpark kan worden gerealiseerd zoals het is ontworpen (zie ook de bijgevoegde tekeningen)

  Wij horen graag van u wat er mogelijk is en hoe we dit fantastische project verder kunnen vormgeven

  Draaimolen bij binnenstad

 • Aanvrager: A. van Creij
 • Status: Op een andere manier geholpen
 • Benodigd bedrag: €0,-
 • Startdatum: 01/04/2019
 • Draaimolen bij binnenstad

  In nabijgelegen terrein van centrum een weersbestendig draaimolen plaatsen. Daarbij iets met waterfonteinen waar kinderen doorheen kunnen lopen ( vb Colmar). Hiermee komen kinderen incl. Ouders Grootouders graag naartoe extra trekker voor de binnenstad. Kleine kinderen in de stad geeft positieve energie voor diverse leeftijdsgroepen. Daarnaast is dit een stuk nostalgie die niet verveeld.

  Waterpomp Laurentiusplein Voerendaal

 • Aanvrager: Heemkunde Voerendaal
 • Status: Op een andere manier geholpen
 • Benodigd bedrag: €2.000,-
 • Startdatum: 01/10/2018
 • Waterpomp Laurentiusplein Voerendaal

  Het Laurentiusplein in Voerendaal werd door Jan Stuyt in de twintiger jaren volgens het tuindorp principe ontworpen en gebouwd. Inmiddels zijn de woningen rond het plein gerenoveerd en zien er weer prachtig uit.

  Het oorspronkelijke plein daarentegen is niet zo fraai. Het plein opwaarderen en het terugplaatsen van een waterpomp die er ooit heeft gestaan geeft het plein weer een mooi aanzicht. Samen met de buurtvereniging St. Barbara, de woningstichting Voerendaal, en gemeente Voerendaal heeft Heemkunde Voerendaal het initiatief genomen tot het herstel van dit plein. Een plek waar de bewoners elkaar kunnen treffen, een sociaal trefpunt zoals het destijds ook was, toen de mijnwerkersvrouwen  daar hun dagelijkse emmertjes water gingen halen.

  Een plein dat na herstel wellicht de status van beschermd dorpsgezicht verdiend.

  Stadsparkfestival Kerkrade

 • Aanvrager: P. Boosten
 • Status: Op een andere manier geholpen
 • Benodigd bedrag: €7.000,-
 • Startdatum: 24/08/2018
 • Stadsparkfestival Kerkrade

  Geachte IBA commissie,
  Wij zijn een groep enthousiaste burgers die in 2016 zijn begonnen met het initiatief Stadsparkfestival Kerkrade. Wij willen dit initiatief continuïteit geven, een terugkerend festival in Kerkrade voor Kerkrade. Ons initiatief is ontstaan door het beperkte aanbod in Kerkrade voor jonge mensen, jong volwassenen, en jong denkende. Ook is onze gedachte hier naar de armoede in deze omgeving, en zijn wij dit festival gratis gaan aanbieden. Een van onze belangrijke citeren zijn, dat er alleen artiesten spelen met eigen werk dus geen cover bands, wij bieden talent op deze manier een mooi podium. Nu is dit op deze manier moeilijk te financieren, en zijn wij op zoek naar een manier om het financieel draagbaar te maken. Zoals het nu gaat krijgen we maar net de rekeningen betaald, en zijn wij op de huidige wijze niet in staat om iets op te bouwen om te groeien. Ons team is overtuigd van het succes van dit concept, en hebben wij dit ook als feedback gekregen van onze eerste bezoekers.
  Het was mooi, bijzonder voor Kerkrade, en een mooie sfeer.
  Wij willen nu hiervoor bedrijven binnen Parkstad benaderen om te kijken hoe zij op een bijzondere manier een bijdrage kunnen leveren aan dit initiatief. Doch ook hier zijn kosten aan gemoeid, bedrijven uitnodigen, een portefeuille maken waar je het concept presenteert en locatie voor eventuele presentatie. Dit alles is nodig om bekendheid te geven aan een mooi festival, dat vrij en open is, waar geen hekwerken staan maar waar je binnen loopt.
  24, 25, 26 augustus is de tweede editie, wij nodigen u graag uit om een kijkje te komen nemen en te genieten van een bijzonder initiatief.
  https://www.facebook.com/events/722838308106719/
  Kerkrade is Klankstad van Parkstad, en dit moeten we laten horen en laten zien.
  Wij vragen IBA om dit initiatief te steunen, voor iedereen die jong is of jong voelt in Kerkrade.

  Weerstation Parkstad

 • Aanvrager: M. Mollering
 • Status: Niet door
 • Benodigd bedrag: €6.000,-
 • Startdatum: 16/08/2018
 • Weerstation Parkstad

  Het idee is er al enkele jaren, vanaf 2007 en is het een zeer uit de hand gelopen hobby namelijk het weer op locatie 045 oftewel Parkstad.
  Er wordt heel veel gebruik van gemaakt en is het geen commercieel iets echter de onkosten lopen op dit moment flink op, vervanging apparatuur en uitbreiding, de bedoeling is namelijk om sensoren uit te gaan zetten in de Parkstad zelf en dit over het TTN netwerk, oftwewel The Things Network om zo een betere meting te kunnen krijgen over de Parkstad.
  Er komen dan verschillende Gateway’s in de Parkstad te staan of wat nog beter is een Gateway als die op de Steenberg geplaatst kan worden, dan is er namelijk een Parkstad dekkend Gateway waar ook veel andere diensten over kunnen gaan en niet alleen het weer Parkstad.
  Op die manier kan ik meerdere sensoren gaan verspreiden over de Parkstad.
  Veel diensten maken ongezien gebruik van deze service ook zoals festivals, er is namelijk op twitter tijdens Pinkpop ook het @PinkpopWeer
  Het overige weer wat online te vinden is wijkt toch vaak flink af met dat wat Weerstation-Parkstad.nl meldt, hier wordt puur op de regio gekeken.
  Verhaal kort te maken, gewoon een nog betere service te verlenen aan de Parkstad wat betreft weer.

  Leerpadroute = kinderroute

 • Aanvrager: S. Paas
 • Status: Niet door
 • Benodigd bedrag: €3.000,-
 • Startdatum: 30/09/2018
 • Leerpadroute = kinderroute

  leerpad-kinderroute.

  De leerpadroute is een oudere route die niet onderhouden en ongeschikt voor kinderen is.  de route kan vervangen worden als kinderroute. Deze route is om kinderen op een natuurlijke speelse route dmv. houten objecten het bos te laten ervaren, en contact met de natuur en het leven in het bos bekend te maken. Denk aan boomschijven waar bv. afdrukken van poten van dieren uit het bos zijn ingewerkt, en kinderen moeten kiezen van welk dier de afdruk is.

  of dieren  in hout in 3 delen verwerkt, welk bovendeel/midden/en onderste gedeelte horen bij elkaar.

  of tel de jaarringen in een boomschijf. etc etc. Redelijk educatief, niet heel kostbaar, spannend en uitdagend voor ouders, grootouders, scholen met kinderen.

  Ooievaarsnesten in Benzenrade

 • Aanvrager: P. Brink
 • Status: Door
 • Benodigd bedrag: €1.500,-
 • Startdatum: 01/10/2018
 • Ooievaarsnesten in Benzenrade

  in de afgelopen jaren worden steeds vaker wilde ooievaars gespot boven de buurtgemeenschap Benzenrade. In Gaia  Zoo zit een paartje te broeden! Hierdoor is het idee ontstaan om met inwoners van Benzenrade een aantal nesten te gaan bouwen en op markante plekken in het dorp neer te zetten. In principe willen we gebruik maken van gebruikte materialen van de bewoners maar sommige onderdelen zullen aangeschaft/gehuurd moeten worden ( palen van 10 meter, grondboor en hoogwerker). Ook kost het verkrijgen van de vergunning extra geld

  Geschatte kosten €1500.

  Wij willen met enthousiaste buurtbewoners in het najaar starten zodat in februari de eerste ooievaars ontvangen kunnen worden. Ook als zij niet broeden zijn deze nesten een aanwinst voor onze landelijk gelegen buurt en is het bouwen een mooie bezigheid die de bewoners bindt. Het enthousiasme is nu al groot!

  Dit plan wordt ingediend door het bestuur van de buurtgemeenschap Benzenrade en zou richting Zorgboulevard kunnen worden uitgebreid

  Peter Brink

  bestuurslid

  Klimaat project

 • Aanvrager: J. Janssen
 • Status: Op een andere manier geholpen
 • Benodigd bedrag: €10.000,-
 • Startdatum: 01/01/2019
 • Klimaat project

  Bekijk onze video als info en lees erna verder, hier volgt de link: https://www.youtube.com/watch?v=AMQEUC5XYGU&t=3s

  Wij zijn Inflex motivatian en Motion strategie.

  Samen werken wij aan een innoverend project omtrent klimaatverandering en de bewustwording daarvan bij onze jeugd.
  Het is ons doel om bij jongeren meer duidelijkheid te scheppen over klimaatverandering en de gevolgen die het zal hebben op de toekomst van onze planeet.

  Door het combineren van ervaren sprekers op het gebied van motivatie & zelfontwikkeling én virtual reality software, willen wij zoveel mogelijk jongeren bereiken. Door gebruik te maken van virtual reality sofware kunnen wij een levensecht educatief programma ontwikkelen, waarin jongeren een compleet nieuwe wereld zullen ontdekken.
  We spoelen wat jaartjes vooruit en laten ze rondkijken in de wereld waarin ze over 5,10, 20 en 50 jaar zullen leven. De wereld die wij met zijn allen creëren als er nu niets aan gedaan wordt.

  We moedigen jongeren aan om na te denken over duurzaamheid, leren ze hoe zij het verschil kunnen maken, discussiëren en begeleiden ze door hun levensechte ervaring.
  Het zal lijken alsof ze een documentaire kijken over de aarde, maar zelf het ruimteschip besturen!

   

  Op deze innovatieve manier willen wij  investeren in een duurzamer klimaat en een leefbare wereld voor de generaties die na ons komen.

  terug brengen gevels in orginele staat Heerlen centrum

 • Aanvrager: J. Bour
 • Status: Op een andere manier geholpen
 • Startdatum: 01/01/2019
 • terug brengen gevels in orginele staat Heerlen centrum

  Het in oude glorie terugbrengen van de winkelstraten Heerlen Centrum zodat de binnen stad ook toeristisch aantrekkelijk word. en de leegstand kan terug dringen.

  Creatieve broedplaats voor jongeren

 • Aanvrager: Stichting Ping Pong
 • Status: Niet door
 • Benodigd bedrag: €3.500,-
 • Startdatum: 01/07/2018
 • Creatieve broedplaats voor jongeren

  Het idee is om een plek op te richten waar jongeren op creatief vlak hun ei kwijt kunnen. Aangezien er in het centrum van Heerlen op dit moment niet echt een plek is waar jongeren van tussen de 18 en 25 jaar makkelijk naartoe kunnen om dit te doen. Stichting Ping Pong is hiervoor op eigen initiatief opgericht door twee jongens uit Heerlen.

  Op dit moment investeren we er heel wat uren in om alles open te houden en te promoten naar onze doelgroep. Daarnaast zijn we bezig met het inrichten van de ruimte die we gevonden hebben, zodat het een openbare werkplek en expositieruimte kan worden. In de toekomst willen we dit uitbouwen met atelier mogelijkheden. We zijn er helaas nog niet. De lastige zaken hebben we weten te vinden (ruimte in het centrum, mogelijkheid om erin te werken, vrijwilligers als personeel/begeleiding) maar enkele posten blijven open. Enkele bezoekers zullen geholpen zijn met betere faciliteiten (tafels, tekenmateriaal, fotospullen, schilderverf en canvas om doeken te spannen etc). Daarnaast hebben we wat beter meubilair nodig en enkele basis faciliteiten zoals een koelkast, koffiezet apparaat en toiletspullen.

  Als we onze ruimte naar een beter niveau hebben kunnen tillen willen we dit in het nieuwe schooljaar ook flink promoten via instagram, facebook en google. De videocontent hiervoor kunnen we zelf maken, maar het zou super zijn als jullie ons kunnen helpen met het inkopen van die kanalen.

  Als laatste vragen we een kleine bijdrage voor het openingsevent in het nieuwe schooljaar. Zoals gezegd, de meeste hand en span diensten doen we zelf, of met onze vrijwilligers, maar zaken zoals techniek en facilitaire onderdelen moeten we inhuren.

  Stichting Ping Pong is voor en door jongeren, waardoor ons eigen budget niet heel dekkend is. Met het extra geld van Bewoners Maken Parkstad zijn wij in staat om nog meer jongeren een kans te geven zich op creatief vlak te vormen en ook om vooral ervoor te zorgen dat er meer roering komt in het mooie (maar helaas lege) centrum van Heerlen.

  Bunkerpop 2018

 • Aanvrager: Stg. Oefenbunker Live
 • Status: Niet door
 • Benodigd bedrag: €5.000,-
 • Startdatum: 01/09/2018
 • Bunkerpop 2018

  Bunkerpop het ParkstadPopstad talenten & showcase festival
  Bunkerpop is normaal gesproken de gaarkeuken van talent, dat met name door de eigen organisatie georganiseerd wordt. Het belang van dit jaarlijkse event (dit jaar voor de 35ste keer) is de ontwikkeling van de jongeren van onze regio. De kids moeten over 30 jaar hier nog steeds kunnen werken, spelen en projecten samen doen. De Muziekboulevard wordt de productietempel van Parkstad. Laat Bunkerpop een van de meest open, jaarlijkse events worden waar alle jonge muzikanten/muziekleerlingen in Parkstad een logische plek krijgen.
  Van een centrale organisatie die de beslissingen maakt voor productie, selectie van acts en communicatie/promotie, willen we een open construct zijn die duurzamer is richting de toekomst, door zzp-ers, artiesten, jongeren, instellingen hierbij te betrekken.
  Wat we willen doen;
  – Sterkere social communicatie, met name richting de doegroep
  – Aanleggen van een alles omvattend netwerk van muziekdocenten (zzp-ers, instellingen, alles) en die een suggestie laten doen voor bands die in de programmering verwerkt moeten worden.
  – Online voting systeem waar bands zich kunnen aanmelden en stemmen kunnen vergaren om ook op het podium te staan.
  – Afsluitend een video verslag laten maken dat door alle relevante communicatie kanalen gedeeld gaat worden.
  – Integratie met IBA project Muziekboulevard en samen met logische partners (zzp, instellingen, Parkstad Popstad Talents) een extra financieringsmodel bedenken waardoor ook financieel samen aan een open construct gewerkt wordt, die Bunkerpop ook formeel van iedereen maakt en dus toekomstbestendiger.
  Hiervoor schatten we van IBA het volgende nodig te hebben;
  – Een financiële bijdrage van 5.000 euro
  – Koppeling met project Muziekboulevard
  – Assistentie in communicatie en gebruik van IBA kanalen.
  – Informatie en communicatie over IBA, specifieker nog de Muziekboulevard, tijdens het festival op 1 september
  Wat D-Vers doet op Limburgse schaal, willen wij op Parkstedelijke schaal, samen voor elkaar krijgen. Waarbij samen het vernieuwende aspect voor ons is, en ongelooflijk van belang voor Parkstad als popstad.

  Carnavalsloods

 • Aanvrager: B. Willers
 • Status: Op een andere manier geholpen
 • Startdatum: 11/11/2018
 • Carnavalsloods

  Voor carnavalsverenigingen wordt het steeds moeilijker om een geschikte plek te vinden waar ze hun carnavalswagen kunnen stallen en er ook aan kunnen bouwen.

  Vroeger kon je nog bij een boer terecht maar dat wordt ook steeds moeilijker.

  Vooral startende verenigingen hebben moeite om een loods te kunnen betalen met de huidige prijzen wat ze vragen.

  In Parkstad staan heel wat loodsen jaren leeg waar niks mee gedaan wordt.

  Misschien is het mogelijk dat daar een locatie gevonden kan worden waar carnavalsverenigingen voor een symbolisch bedrag een plek kunnen huren waar ze hun carnavalswagen kunnen  stallen en waar ze ook aan de carnavalswagen kunnen werken.

  Carnaval si het grootste feest in Limburg wat zeker moet blijven bestaan en naar mijn inziens steeds groter en mooier moet worden.

  Maar dan moet er wel de ruimte zijn waar ze terechtkunnen met hun carnavalswagen.

  Laten we met ons allen er een feest van maken

  ALAAF

  EMMA-park: een ontmoetingsplek voor jong en oud met sportvoorzieningen voor kinderen

 • Aanvrager: Stichting S voor een duurzame Toekomst / B. Kruitz
 • Status: Niet door
 • Benodigd bedrag: € ntb
 • Startdatum: 2019
 • EMMA-park: een ontmoetingsplek voor jong en oud met sportvoorzieningen voor kinderen

  Op 7 juni 2018, is er op de Sint Franciscus School In Brunssum-Treebeek een toekomstavond georganiseerd. Kinderen van groep 8, buurtbewoners, ouders, de gemeente , wijkteam, leerkrachten en directie hebben op deze avond samen nagedacht over de toekomst van de wijk Treebeek. De avond werd georganiseerd door Stichting S in opdracht van Gemeente Brunssum. Na een presentatie van inspirerende toekomstbeelden van de kinderen, was de vraag:  hoe kunnen wij de toekomstvisies van onze kinderen een stap dichterbij brengen door concrete toekomstinitiatieven en projecten. Met  groot enthousiasme zijn er verschillende toekomstwijzende ideeën ontwikkeld op deze avond. Het winnende idee was:

  EMMAPARK   park in de nieuwbouwwijk waar de voormalige mijn Emma stond

  Beschrijving: sportvoorzieningen voor kinderen zoals free run, een skatebaan, trampolines, een kiosk voor tussendoor te relaxen/ontmoeten tussen jong en oud
  Ze vragen een klein gebouwtje, vrijwilligers, materialen etc.
  Dit idee kreeg 21  hartjes

  Het idee zou gecombineerd kunnen worden met een ander idee:

  Ontmoetingsplek voor jong en oud!
  Beschrijving idee:  ontmoetingsplek voor jong (10-15) en oud (koffiecorner, ruilwinkel).
  Evenementen: disco, inspelen op actuele dingen.
  Speelvoorzieningen voor kinderen van 10 tot 15 jaar oud.
  Zij zoeken hiervoor een locatie en een ruimte, vrijwilligers, opstartsubsidie en materialen.
  Dit idee kreeg 8 hartjes

  De plek zou heel goed aan kunnen sluiten bij de Leisure Lane als pleisterplaats waar men even tot rust kan komen en iets nuttigen…

  Achtergrond: De kinderen van groep 8 van de St.Franciscusschool in Treebeek hebben meegedaan aan het Toekomsttraject van de Sarah Duurzaamheidsleerlijn, verzorgd door Stichting S en de Gemeente Brunssum. Zij mochten hun visie op de Toekomst van hun buurt laten schijnen: Hoe wil jij wonen en leven over 25 jaar? Na de presentaties van de toekomstbeelden werden kleinere groepjes gevormd van alle aanwezigen en werkten zij aan thema’s als Energie, Elkaar ontmoeten in de buurt, Groen en Voeding. Dmv advertenties werden de ideeën die hieruit kwamen gepresenteerd en na alle presentaties konden alle aanwezigen hartjes plakken bij het beste idee.

  Poetepark!

 • Aanvrager: M. Dols-Doelen
 • Status: Op een andere manier geholpen
 • Benodigd bedrag: €2.500,-
 • Startdatum: 02/09/2018
 • Poetepark!

  Het is een laagdrempelig festival, speciaal bedacht voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Door deze laagdrempeligheid is dit festival geschikt voor alle soorten huishoudens, dus ook voor mensen met een laag inkomen.

  Doelstelling

  • Kinderen een leuke dag bieden voor weinig geld

  • Kinderen creatief bezig laten zijn middels workshops

  • Mogelijkheid bieden om kinderen uit Parkstad in aanraking te brengen met cultuur

  MONDRIAANRUN 2018 35 JAAR BRUISENDE VITALITEIT, SPORTIVITEIT, INTERACTIE EN INTEGRATIE

 • Aanvrager: P. Frederix
 • Status: Niet door
 • Benodigd bedrag: €1.500,-
 • Startdatum: 07/10/2018
 • MONDRIAANRUN 2018 35 JAAR BRUISENDE VITALITEIT, SPORTIVITEIT, INTERACTIE EN INTEGRATIE

  MONDRIAANRUN AL 35 JAAR SPRINGLEVEND.

  Zondag 7 oktober vindt de 35e MondriaanRun plaats: het 7e lustrum. Al die tijd springlevend en bruisend van vitaliteit. Een run voor het sportief publiek uit Parkstad Limburg. Jong en oud. Een feestelijke mijlpaal tegen de achtergrond van de herinrichting van het terrein van Mondriaan als gevolg van het verdwijnen van de woonflat van onze instelling.

  IBA-PARKSTAD EN MONDRIAAN GGz

  De herinrichting vindt plaats onder de bezielende en inspirerende leiding van IBA Parkstad. Het Bureau Evenementen van Mondriaan is 35 jaar geleden de initiatiefnemer geweest van dit sportief en vitaal evenement. Het Bureau Evenementen organiseert culturele en vrijetijdsactiviteiten voor cliënten. Waar mogelijk en wenselijk staan onze activiteiten ook open voor het externe publiek. MondriaanRun is een van onze activiteitenparels waarbij ook de externe deelnemers klank, kleur en vooral interactieve sportiviteit toevoegen aan ons uitnodigend ontmoetingsprogramma. Juist op 7 oktober willen wij extra sportief cachet geven aan ons evenement.

  ATHLETICS ARENA SAMEN MET DE KNAU

  Dat doen wij door middel van een bijzonder uitnodigend sportief atletiek ontmoetingsactiviteit: de Athletics Arena. Een uitnodigende ontmoetingsplaats voor jeugd om te proeven aan de vele mogelijkheden die de atletieksport te bieden heeft.

  MONDRIAANRUN GAAT DE UITDAGING AAN

  Bij de jubileum edities nodigen wij actief scholen, scoutinggroepen en buurtgroepen uit zowel te participeren bij de Mondriaan alsook deelgenoot te zijn van onze sportieve Atletiek Arena. Inmiddels hebben wij vanuit de Scoutingwereld alsook het Buurtgericht werken signalen ontvangen om ons initiatief sportief te omarmen.

  Bij de Mondriaanrun zijn jaarlijks 650 deelnemers actief. De Gemeente Heerlen is een van onze actieve ondersteuners. Veel individuele lopers alsook lopersgroepen vinden de weg naar onze startlocatie aan de John F. Kennedylaan te Heerlen. Wij hebben een stevig intern en vooral extern netwerk opgebouwd van betrokkenen bij de MondriaanRun. Hogeschool Zuyd afdeling fysiotherapie alsmede artsen in opleiding (hartreanimatie) van de Universiteit Maastricht hebben hun medewerking toegezegd om onze run gezondheidsverwantwoord te laten verlopen. Mondriaan werkt op het gebied van diverse opleidingen nauw samen met beide onderwijsinstituten.

  WERKEN AAN EEN POSITIEVE BEELDVORMING

  Mondriaan GGz als maatschappelijke zorginstelling heeft de maatschappelijke betrokkenheid en interactie hoog in het vaandel staan. Daarmee voortdurend werkend aan positieve beeldvorming van en voor de Geestelijke Gezondheid

  Treebeekplein Brunssum

 • Aanvrager: A. C. Henraath
 • Status: Op een andere manier geholpen
 • Startdatum: 20/06/2018
 • Treebeekplein Brunssum

  Het voorgestelde plan voor ons Treebeekplein heeft mijn volle goedkeuring.

  Mijn aanvullende wensen:

  De trapveldjes verdelen in leeftijdscategorie. Een plein tot 10 jaar en het andere plein (bij Hoen) boven 10 jaar. Daarmee kunnen ook de allerkleinsten genieten van een stukje gras.

  De parkeervakken bereikbaar via smalle in- en uitritten door er één-richting te maken. De gewonnen ruimte komt ten goede aan de parkeervakken.

  Geen hondenuitlaatplaats, honden aan de lijn, uitwerpselen zelf opruimen en de trapveldjes zijn verboden voor honden.

  Een tapplaats voor drinkwater is een uitstekend idee en past in de moderne tijd.

  Klein-afval in prullenbakken en het grotere afval zelf mee naar huis nemen en daar wegwerpen.

  Bij het verlaten van het plein alles SCHOON achterlaten.

  Dat zijn tot nu toe mijn geboden en verboden.

  Bij eventuele reacties ben ik altijd bereikbaar.

  Zoals ik eerder al aangaf vind ik een trapveldje voor de allerkleinste een goed idee. Graag zou ik een suggestie willen toevoegen, namelijk om langs dat veldje banken te plaatsen. De kleinsten hebben toeschouwers, wat zij erg leuk vinden. En ouders hebben meer ogen die op hun kleinste spruit letten. In de huidige maatschappij is het niet altijd veilig voor kleine kinderen en de begeleiders zijn niet altijd met hun aandacht bij het kind, wat heel vanzelfsprekend is.

  Voorkomen van problemen/misdaad aan de kleintjes is hier geen overbodige luxe.

  Mocht er gekozen worden voor een tweedeling van leeftijdscategorie aangaande de trapveldjes het volgende. Voor de kleintjes zijn zitbankjes een mooie afscheiding. Voor de oudere jeugd zou een open kooi de overlast van de ballen beperkt kunnen worden en zijn de voetballers ook beschermd tegen mensen die “lollig willen zijn” en hun bijdrage willen leveren aan “mensjes pesten”.

   

  De Stadswerkplaats

 • Aanvrager: R. Wijckmans
 • Status: In behandeling
 • Benodigd bedrag: € ntb
 • Startdatum: 01/01/2019
 • De Stadswerkplaats

  De Stadswerkplaats,

  het midden tussen een Fablab en een klassieke werkplaats, een plek waar je met technologie en techniek in aanraking kunt komen en experimenteren. Van de 3D printer tot een plek waar je metaal,  houtbewerking en groeneducatie kunt uitvoeren. Een creatief, technische gebouw omgeven door een prachtige grote tuin met kas waarbinnen(en buiten) een heleboel creatieve ambachten ontplooid kunnen worden.

  In de Stadswerkplaats werken lokale milieu- en duurzaamheidsorganisaties samen met reguliere onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven. Het is een vrijplaats voor techniek, groeneducatie en creatieve ambachten en gestoken in een jasje van duurzaamheid. Hier stimuleren wij de veerkracht in de samenleving en dit middels duurzame oplossingen in de breedste zin van het woord. Het milieu en de burger staan daarbij centraal. Deze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De Stadswerkplaats vergroot de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van burgers binnen de gemeenschap en versterkt de samenhang, teneinde een omschakeling, een transitie, te bewerkstelligen naar een duurzaam, sociaal, veilig en gezond leefklimaat waar eenieder zich kan ontplooien.

  Het plan

   

  Ik mis een omgeving waar ik mijn creativiteit kwijt kan, een ontmoetingsplek voor gelijkgestemden, voor jong en oud, voor hoog- en laag opgeleid, autochtoon en migrant waar mensen van alle niveaus  kunnen werken aan individuele- maar ook  gezamenlijke projecten. Waar je kennis kunt opdoen maar ook kennis kunt achterlaten. Het is de basis van integratie. Het lijkt op een Fablab maar het is ook een klassieke werkplaats. Er staan basis hout- en metaalbewerkingsmachines maar ook computers en een 3D printer en je kunt er leren programmeren maar ook lassen, smeden en houtbewerken. Daarnaast biedt de tuin de mogelijkheid je te verdiepen in ecologische technieken van bijvoorbeeld voedselproductie.  Je kunt er zelfstandig aan projecten werken. Het geheel wordt aangevuld door een grote sociale component, in de vorm van een Kletscafe, de ontmoetingsplek binnen de Stadswerkplaats waar gelijkgestemden elkaar ontmoeten en hun creatieve ideeën kunnen delen. Het is een verzamelplek voor veel organisaties die met hun specialiteit een bijdrage leveren aan het grote geheel. Alles gegoten in een duurzaam jasje en met oog voor de toekomst.

  Wind- en zonne-energie op de Droomgaard

 • Aanvrager: J. Post
 • Status: Door: zie ook Delen van zonne-energie
 • Benodigd bedrag: €3.000,-
 • Startdatum: 08/10/2018
 • Wind- en zonne-energie op de Droomgaard

  Wij zijn in 2015 gestart met school/volkstuinen complex

  Dit is een stuk grond van 2500 vierkante meter.

  Het is door meerdere handen gebruiksklaar gemaakt

  er zijn nou 50 schooltuintjes en 21 tuintjes voor de wijkbewoner. Wij willen graag zelfvoorzienend zijn

  Door het plaatsen van een wind molen en zonnepanelen.

  gr: Stichting Droomgaard West

  Zichtbaar maken Caumerbron Horicherhof

 • Aanvrager: Dhr en Mevr. van Leeuwen & Dhr en Mevr. Noordkamp.
 • Status: Niet door
 • Benodigd bedrag: €5.000,-
 • Startdatum: 2019
 • Zichtbaar maken Caumerbron Horicherhof

  Wij zijn bewoners van de Horicherhof in Heerlerbaan. Wij wonen daar al een tijdje en we zijn er jaren geleden achter gekomen dat de bron van de Caumerbeek in onze kelder ontsprong. We hebben toen de wens geuit om die bron zichtbaar te maken want er ligt al jaren puin in de niet toegankelijke kelder. Het huis waar wij wonen is uit de 13e eeuw en de kelder heeft een tongewelf uit die tijd. Als we goed geïnformeerd zijn betreft het een Rijksmonument.

  Wij zijn in contact gekomen met de eigenaar van de woning en tevens onze verhuurder. Dat is Weller die onlangs heeft laten weten werk te willen maken van het openmaken van de kelder en toegankelijk maken van de bron. Dat vinden wij een heel goed idee want we willen dat dit unieke stukje Heerlen ook voor andere bewoners en geïnteresseerden wordt opengesteld.

  Het is immers een mooi stukje erfgoed en de Caumerbeek was onderdeel van de bestaansgeschiedenis van Heerlen. Wij hebben ook gehoord dat de Thermen in het centrum van Heerlen in de romeinse tijd gevoed werd met dat bronwater.

  Zoals gezegd wil Weller investeren in dit bijzonder project. Mogelijk dat de gemeente en het waterschap ook zullen bijdragen. Daarmee zal naar verwachting het bouwkundige deel kunnen worden uitgevoerd. Maar ons plan is ook om er een toegankelijk informatiecentrum van de maken met robuust kaartmateriaal en aanvullende informatiepanelen over het ontstaan en de achtergronden van deze unieke plek. Voor dat deel van de investering zoeken wij nog financiële ondersteuning want het zou prachtig zijn als dit erfgoed met de bijbehorende verhalen voor nageslacht bewaard zouden blijven. Wij vinden dat dit project goed aansluit bij de Honderdjaar Heerlerbaan en een aanvulling is op HogerOpHeerlerbaan. Wij zijn overigens bereid om onze woonplek hiervoor ter beschikking te stellen en de rol van beheerder op ons te nemen zodra het voor bezoekers in loop van 2019 is opengesteld. Bij de uitvoering zullen we hand- en spandiensten leveren.

  De 250 mooiste Plekken van Heerlen

 • Aanvrager: M. Snijders (namens Veldeke Heële)
 • Status: Door
 • Benodigd bedrag: €7.500,-
 • Startdatum: 01/07/2018
 • De 250 mooiste Plekken van Heerlen

  Trots op Heerlen! dat is de doelstelling van het project dat de 250 mooiste plekken van Heerlen in een fotoboek samenbrengt. Nadrukkelijk gaat het om plekken, die er nu nog steeds zijn. Dus geen historische, maar actuele foto’s. Zowel het groene als het urbane karakter van de stad worden geëtaleerd. De foto’s worden voorzien van korte beschrijvingen/documentaties en verhalen rond de getoonde plekken, zowel in Nederlands, dialect als Engels. Een visitekaartje van Heerlen en een statement dat we bezig zijn te bouwen aan onze identiteit. Dat moet ons fotoboek worden. IBA kan desgewenst ook inhoudelijk bijdragen aan het voorwoord in het boek.

  De Positieve Stad

 • Aanvrager: S. van den Berg
 • Status: Door
 • Benodigd bedrag: €7.000,-
 • Startdatum: 16/07/2018
 • De Positieve Stad

  DE POSITIEVE STAD

  Iedereen heeft recht op een omgeving die inspireert en moet kunnen participeren in de buurt. Of het nu gaat om kunst en cultuur, sport, onderwijs of werk; inspiratie geeft hoop, positiviteit en zorgt ervoor dat je in beweging komt; meedoen is gezond en maakt gelukkig. Er zijn echter grote minderheidsgroepen die niet geïnspireerd worden; niet kunnen meedoen; niet weten waar zij moeten beginnen; niet begrepen worden; waaronder een groep jeugd en jongeren. Middels een unieke, creatieve, doordachte en directe werkwijze zijn wij er van overtuigd hier verandering in te kunnen brengen. Na een geslaagde pilot van De Positieve Stad in Bleijerheide, met een krantenartikel in De Limburger, een radio-interview op L1 en positieve reacties van partners en buurtbewoners als gevolg, gaan we onze eigen buurt verrijken.

  De Positieve Stad is een project die alle bewoners van Heilust, verenigingen, lokale ondernemers, scholen en organisaties met elkaar verbindt en zorgt voor een positieve boost in de buurt. Samen met buurtbewoners en partners maken we op een creatieve, zichtbare wijze kenbaar dat we er voor elkaar zijn en om elkaar geven. Een stukje positiviteit wordt nog maar weinig met elkaar gedeeld en wij maken dat enorm eenvoudig. 

  Verenigingen, organisaties en buurtbewoners, met de nadruk op kinderen en jongeren, vertalen hun positieve boodschappen voor andere buurtbewoners in een korte quote, die opvallend kleurrijk met graffiti op blanco verkeersborden worden gemaakt. De verkeersborden komen te hangen op prominente plekken in de wijk: Zorgcentrum; jongerencentrum; speeltuin; voetbalclub; scholen; ontmoetingsplekken. 

  KORTOM
  De Positieve Stad zorgt voor:

  • Bewustwording dat er veel positiviteit heerst in de buurt, wat zorgt voor inspiratie;
  • bewustwording dat bewoners zich om de buurt en buurtbewoners bekommeren;
  • het bekend maken van het sociale vangnet van buurtbewoners, scholen, verenigingen en sociale organisaties;
  • een bijdrage aan de leefbaarheid;
  • verbinding van de buurt;
  • figuurlijke beweging middels het vergroten van participatie en letterlijke beweging middels de wandelroute;
  • een positieve uitstraling voor Heilust.
  We vinden het ontzettend leuk om onze buurt, Heilust, van meer positiviteit te voorzien. Om dit te creëeren hebben we creatieve ideeën bedacht om constant te reflecteren naar ‘De Positieve Stad’ met het ‘plusje’ als logo, zodat het delen van positiviteit echt gaat leven onder alle bewoners, jong en oud. Het is tenslotte de bedoeling dat alle bewoners, de organisaties en verenigingen met positiviteit worden verbonden met elkaar en er een mooie energie door de wijk wordt uitgestraald.
  Met het budget gaan we het volgende doen:

  – Met een aantal experts op het gebied van educatie-workshops samenwerken aan een kwaliteitsproject voor de basisscholen in de buurt, zodat de kinderen op een positieve wijze met elkaar leren omgaan. Ik ben bang dat de school dit niet gaat betalen, maar vind het zonde als dit niet wordt gedaan, omdat de kinderen nu eenmaal op school te vinden zijn en de toekomst van de buurt zijn.

  – Met een professionele grafisch vormgever willen we samenwerken om in een herkenbare positieve stijl allerlei producten te ontwikkelen die nodig zijn voor de positiviteitsboost in de buurt en om de positieve boodschappen van de bewoners en kinderen bij iedereen kenbaar te maken, zoals de plattegrond en de folders, banners voor partners, uitnodigingen, positieve wenskaarten, e.d. Dit wordt allemaal gedrukt. Ook hebben we materialen nodig om de verkeersborden te maken.
  – We willen een kwalitatieve korte film laten maken van het project en een jonge fotograaf uit de buurt inzetten, zodat ook het hele proces met mooie, professionele beelden wordt vastgelegd. Dan kan iedereen daarna nog nagenieten van de samenwerking en alle glimlachen die tussentijds ontstaan.
  – Om de positieve boodschappen op te halen in de buurt willen we door een atelier een klittenband-pak laten maken en allerlei kaartjes die daarop geplakt kunnen worden. Hiermee kunnen we bij de supermarkt staan en langs de deuren in de buurt gaan.
  – Mocht er budget overblijven, zouden we dit willen gebruiken voor de uren die wij in het project hebben gestoken, maar dit staat voor ons niet voorop. Mocht er niks overblijven, dan is dat onze eigen investering in de buurt.
  We willen in juni/juli beginnen met alle verenigingen en organisaties benaderen, zodat we weten wie mee willen werken en in de wandelroute willen worden opgenomen. We verwachten vervolgens dat we in december helemaal klaar zijn met het project.

  Herbestemming Voetbalwei Ranzel

 • Aanvrager: Projectgroep Voetbalwei Ranzel
 • Status: Niet door
 • Benodigd bedrag: €7.500,-
 • Startdatum: 01/06/2018
 • Herbestemming Voetbalwei Ranzel

  Als gevolg van de fusie tussen voetbalclubs van Ransdaal en Klimmen en een nieuw sportcomplex in aanbouw in Klimmen, wordt het voetbalterrein in Ransdaal binnen nu en een jaar uit gebruik genomen. Omdat dit een prachtige accommodatie is van ca. 2 ha met een opstal in eigendom van de Gemeente en het dus eeuwig zonde is dit te laten vervallen enerzijds en anderzijds er ideeen en behoeftes leven onder de burgerij, heeft een aantal inwoners zich samen gepakt in een projectgroep om in samenspraak met overige inwoners, verenigingen en ondernemers mogelijkheden te onderzoeken om dit terrein multifunctioneel te her bestemmen. Essentieel hierin is draagvlak en inzet van de inwoners bij de herontwikkeling, maar nog meer bij de exploitatie.

  Op woensdag 13 juni vindt een bijeenkomst plaats in de kantine van de accommodatie waarbij iedereen welkom is. Doel van de bijeenkomst is “ophalen”. Waarna de opbrengst wordt geëvalueerd door de projectgroep en hopelijk kan worden uitgewerkt in een projectplan met ontwerpplan.

  Deze projectgroep is gelieerd aan de dorp coöperatie Ransdaal voor elkaar. Dit initiatief wordt door de coopratie toegejuicht en past in het prima in het plaatje van wonen, leefbaarheid, welzijn en onderwijs in ransdaal.

  Hieronder een aantal suggesties die al zijn aangedragen:

  – natuur en landschapsontwikkeling

  – verplaatsen IVN naar voetbal accomodatie

  – verplaatsen peuterspeelzaal naar voetbal accommodatie

  – aantrekken hondenclub (Hub Knorren) 

  – Jeu de Boulesbaan

  – evenemententerrein tent en voorzieningen Ranzelfestival en Weiefies

  – repaircafe

  – Inrichting op het gebied van beweging Wim Piels

  – trapveldje jeugd

  – natuurspeelplaats

  – crossbaan

  – buitenacitiviteitenlocatie voor jeugdvereniging (kampvuur, hutten bouwen, etc)

  – zitbanken

  – opslagruimte verenigingen 

  – dorpswinkel / lunchroom

  Kortom ideeën zat, nu nog de uitwerking van plan en exploitatie, hiervoor zou een professioneel bureau ingezet moeten worden en daarvoor zou een bijdrage wenselijk zijn.

  Uiteraard ben ik bereid om dit initiatief nader toe te lichten!

  Alvast dank voor de behandeling van de aanvraag.

  Met vriendelijke groeten,

  Dominic Neven

  DUENDE

 • Aanvrager: Stichting 100 jaar Heerlerbaan
 • Status: Door
 • Benodigd bedrag: €7.500,-
 • Startdatum: 31/08/2018
 • DUENDE

  Heerlerbaan100: DUENDE
  Zo’n 100 jaar geleden werd de basis gelegd voor de wijk Heerlerbaan zoals we die nu
  kennen. Vanaf juni 2017 tot januari 2019 staan we hier met een breed aanbod aan
  activiteiten uitgebreid bij stil. Heerlerbaan100 wil met de bewoners op zoek naar hun ‘thuis’
  binnen de wijk. We gaan samenwerken met mensen die zich verloren voelen. We leggen
  nieuwe bouwstenen voor een stadsdeel waar je erbij hoort. Wij geven de gemeenschap van
  het stadsdeel Heerlerbaan een impuls aan een gemeenschap die om je geeft, waar je bij
  hoort. Werk in uitvoering voor ‘het nest Heerlerbaan’. Ons doel is het verbeteren van de
  sociale samenhang op de Heerlerbaan, en hiermee op grotere schaal Heerlen en daarmee
  ook Parkstad een boost te geven.
  Binnen het stadsdeel Heerlerbaan zijn er veel verenigingen die niet tot nauwelijks
  samenwerken. Ook zijn de bewoners wat terughoudender geworden de afgelopen decennia.
  Met name de ouderen in de hoogbouw aan de Peter Schunckstraat lijden onder de
  verminderde sociale cohesie. Heerlerbaan100 (H100) geeft het stadsdeel weer een nieuwe
  impuls door evenementen te organiseren voor heel Heerlerbaan.
  Wat en wanneer
  Heerlerbaan100 heeft de theatermaker/kunstenaar Jos Zandvliet (stichting ACCU)
  aangesteld. Hij maakt kunst midden in de buurt, op locatie of met speciale doelgroepen om
  verbeelding, theatraliteit en muziek terug te brengen in het dagelijks leven van iedereen.
  Kunst als middel om mensen te verbinden met hun eigen expressieve kracht om de sociale
  samenhang in buurten en gemeenschappen te versterken.
  Op vrijdag 31 augustus zal DUENDE, een kunstparade, plaatsvinden waarin kunstenaars,
  theatermakers, verenigingen, jongeren en bewoners van de wijk Heerlerbaan betrokken
  worden. De parade start bij de bron van de Caumerbeek, de Horicherhof, en zal eindigen bij
  de Peter Schunckstraat waar de nieuwe murals (XXL Galery) worden onthuld. Tevens zal
  ‘the making of DUENDE’ vastgelegd worden op film.
  De deelnemers en bezoekers van de parade worden door de bewoners van de flats
  verwelkomt om ‘samen aan tafel te gaan’ en te proeven van door bewoners zelf gemaakte
  (regionale, nationale en internationale gerechten en snacks). Als blijvend aandenken aan
  aan het gezellig samenzijn en aan de gerechten is Heerlerbaan100 van plan een speciale
  uitgave uit te brengen van ‘HogerOP Heerlerbaan: Aan tafel’,

  De Droepnaas

 • Aanvrager: F. Extra
 • Status: Niet door
 • Benodigd bedrag: €5.000,-
 • Startdatum: 07/05/2018
 • De Droepnaas

  Bij mij in de voortuin ligt de nog steeds in tact zijnde dorpsbron, in de volksmond “de Droepnaas” genaamd. Zo is de carnavalsvereniging hiernaar vernoemd en kom je de bron bijvoorbeeld tegen in het naslagwerk van Vaesrade.

  Ik zou deze bron graag weer een gezicht geven, zodat deze naast een smoel te krijgen ook weer actueel opgenomen kan worden in culturele activiteiten(opening carnaval, etc.) en wellicht in wandelroutes en fietsroutes.

  Zie ook:

  https://www.limburger.nl/cnt/dmf20170223_00036745/zotte-namen-zoete-inval

  ONDERSTEBOVEN

 • Aanvrager: H. Hick, fotograaf
 • Status: Niet door
 • Benodigd bedrag: €2.600,-
 • Startdatum: 24/08/2018
 • ONDERSTEBOVEN

  Ik zal een korte film laten zien, die een sfeer oproept waarin vanuit bepaalde locaties veranderingen te zien zijn in de beleving van de periode na de mijnsluiting, zonder dat de lokaties direct herkenbaar zijn. Het gaat bovenal om de sfeer.

  Naast de ellende die de sluiting van de mijnen met zich mee gebracht heeft, zijn er ook mooie dingen ontstaan, uit een soort van ‘vrijheid’ en op allerlei gebied.

  In mijn project ben ik van drie situaties (locaties) uitgegaan, mogelijk dat gaandeweg het proces e.e.a. uitgebreid kan worden.

  Stadsschouwburg: in 1965 kondigde Joop den Uijl hier de sluiting van de mijnen aan.

  Kerk: de Katholieke kerk trok haar handen af van de bevolking. Geen houvast meer, ook geen betutteling meer en kreeg ‘vrijheid’.

  Station: drugsverslaafden (zij kwamen vaak uit gezinnen die in de problemen geraakt waren door de mijnsluiting en het ‘losgelaten worden’ door de kerk).

  De beelden zullen niet voor de hand liggend zijn. Het is mijn bedoeling om een sfeer op te roepen en niet letterlijk deze locaties vast te leggen.

  Ik kies voor de meeste opnames voor twee standpunten: hoog (boven de grond) en laag (boven de grond) = bovengronds. ‘Hoog’ staat dan bv ook voor ‘van hogerhand werd van alles opgelegd en beloofd en ‘laag’.. het raakte alle lagen van bevolking en men raakte bv ‘laag’ aan de grond.(zoals bv de drugsverslaafden).

  Intussen hebben er veel veranderingen plaats gevonden. De film zal een sfeer oproepen waarin verleden en heden elkaar treffen.

  Samenwerkende partijen in deze zouden kunnen zijn:

  • Cultura Nova
  • Michel Lemaire (stadshistoricus, Maand vd geschiedenis)
  • Parkstad Limburg Theater (bv mbt afsluiting programma Bovengronds)
  • (Schunck ?)

  Leer mij de buurtbewoners kennen

 • Aanvrager: L. van Litsenburg
 • Status: Door
 • Benodigd bedrag: €300,-
 • Startdatum: 01/09/2018
 • Leer mij de buurtbewoners kennen

  In onze buurt in het natuurgebiedje Carisborg ligt nu al jaren het voormalige hockeyveld met bijbehorende kantine er verlaten bij. Deze plek wordt nu door hondenbezitters en -liefhebbers als ontmoetingsplek gebruikt. Dagelijks treffen zo’n twintigtal mensen elkaar daar in de twee dus-outs die nog overeind zijn gebleven. Soms komen er ook jongeren om een balletje te trappen of te slaan. Hoe mooi zou het zijn om – met hulp – het kantinegebouw open te stellen voor middagen met koffie en vlaai, soepavonden met verhalen of lezingen over honden, natuur of van buurtbewoners zelf. Er kunnen projecten gestart worden, zoals het zaaien van bloemen tot het opruimen van zwerfafval (dat nu al door enkele vrijwilligers gebeurt). Er zijn mogelijkheden en ideeën genoeg. Het kantinegebouw (eigendom van de Hockeyclub) is inmiddels helaas door de jarenlange leegstand dichtgetimmerd en behoeft een ernstige opknapbeurt. De velden van kunstgras (eigendom van de gemeente Kerkrade) kunnen waarschijnlijk wel zo blijven, als moet er eens een keer een veegmachine overheen. De banken in de omgeving moeten worden vervangen en afvalbakken zouden geen overbodige luxe zijn. Medewerking van de gemeente en de hockeyclub is dringend gewenst, maar wij buurtbewoners kunnen ook veel zelf. Ik ben er van overtuigd dat dit project de buurt en haar bewoners ten goede zal komen, zeker omdat het hockeyveld toch ook deels met gemeenschapsgeld is aangelegd. Geef het terug aan de buurt en zij maken er een mooie ontmoetingsplek van.

  UPDATE: het panel van Bewoners Maken Parkstad heeft besloten eerst een bijdrage te leveren aan een buurtbijeenkomst, zodat alle omwonende de mogelijkheid krijgen om ideeën en input te leveren.

  Het verhaal van de mens in de wijk als waardebron voor onze toekomst!

 • Aanvrager: Deel Je Verhaal - M. Gommans
 • Status: Niet door
 • Benodigd bedrag: €10.000,- per wijk
 • Startdatum: 21/05/2018
 • Het verhaal van de mens in de wijk als waardebron voor onze toekomst!

  Hoe mooi als we actief zorgen voor verbinding tussen inwoners?

  Uitgangspunt: ons verhaal als waardebron voor de richting
  Ieders ervaring is van grote waarde. Alleen in relatie tot die ander bestaan we. En onze rugzak bepaalt onze toekomst; bepaalt onze keuzes, wat we wel en niet willen en onze dromen. Oftewel, ons eerlijke open verhaal van onze levenservaring, als individu en in gezamenlijkheid is de bron voor de richting naar de gewenste toekomst en daardoor ook de richting van onze wijk, stad en regio.

  Dus welke richting willen we of gaan we uit als regio?
  Dat maken de verhalen helder. Niet alleen door de delen over de mooie IBA projecten of onze verbinding met die projecten (filmpjes) maar ook het delen met elkaar op mensniveau, in de wijk. Waarom denken en doen we zoals we doen. Wat raakt ons? Wat heeft het leven ons geleerd? Welke boodschappen hebben we meegekregen van thuis uit? Voelden we schaamte/ schuld, opwinding? Zijn we zaken anders gaan doen dan geleerd? Waarom wonen we waar we wonen? En gaan we om met wie we omgaan? Werken we (niet). Voelen we verbinding? Wat drijft ons? Worden we gelukkig van? Welke betekenis heeft de wijk? Wat zouden we willen of wensen? Of vooral willen behouden? Voor onszelf, de ander, de wijk? uitgaande van onze eigen ervaring?

  Oftewel, hoe mooi als we de mens uit de wijk verbinden door het delen van onze levenseraringen en door het persoonlijke verhaal, het verhaal van de wijk en de gewenste toekomst van de wijk te laten ontstaan? En bij verhalen van mensen van diverse wijken, ontstaat vanzelf het verhaal van de stad en regio.

  Opzet
  Wat bindt nu meer dan samen actief naar iets toewerken? Samen toewerken naar een gezamenlijke verhalenbijeenkomst, groots opgezet: Wie durft in de schijnwerpers te staan? Zijn/haar kwetsbare krachtige verhaal te delen? Wie kent wie? Wie wil meedoen en meehelpen? In welke vorm dan ook. Bijv. wie wil foto’s maken? Filmen? Helpen met vloggen vooraf en tijdens de bijeenkomsten. Helpen met scouten? Helpen met de communicatie vooraf en tijdens. Publiciteit Etc.

  De bus van Deel Je Verhaal is een herkenningspunt onderweg. Want belangrijk: niet de uiteindelijke Deel Je Verhaal bijeenkomst maar juist ook het proces ernaar toe, het gezamenlijk opzetten van, verbindt, ontdekt en inspireert, laat de kwetsbaarheid en kracht en kunde van de mens en wijk zien en  verheldert de kansen voor de toekomst.

  Het verhaal hoort bij alle projecten. Startend bij het slot Schaesberg als podium voor de verhalen van de wijk Schaesbergerveld.

  De kosten zijn een inschatting voor de kostendekking van de procesbegeleiding van dit maatschappelijke project en pr/communicatie en marketing per wijk. De opzet is gericht op samen sterk en kundig!

  Dutch Mountain Archery 3D Handboogschieten

 • Aanvrager: P. van Goor
 • Status: Niet door
 • Benodigd bedrag: €5.500,-
 • Startdatum: 01/08/2018
 • Dutch Mountain Archery 3D Handboogschieten

   Dutch Mountain Archery project –  Creatie voor een 3D Handboogfaciliteit in Parkstad

  Een steeds populairder wordend fenomeen in de handboogsport. Anders dan bij het schieten op een doelkaart, wordt er bij het 3-D schieten een natuurlijke omgeving gecreëerd waar de schutters op bepaalde realistische doelen, in de vorm van een natuurgetrouw schuim dier moeten schieten.

  Zo kunnen erbij 3-D schieten, de nepdieren op willekeurige plekken op een terrein zoals een veld of in een bos worden geplaatst.  Het is aan de handboogschutter om met veel moeite een goed gericht schot af te vuren met zijn pijl en boog.Het 3D schieten, ontleent zijn naam van de driedimensionale dieren, welke als doel gebruikt worden om op te schieten. Deze doelen variëren in grootte van een klein konijntje tot een groot edelhert. De doelen worden uitgezet langs een wandel parcours. Elk doel staat anders opgesteld dan het voorgaande. De ene keer wordt er bijvoorbeeld bergafwaarts geschoten op een hert welke staat verscholen achter bosschages, de andere  keer staat men te schieten op een alligator welke aan de waterkant ligt.
  Kortom, zijn wij op zoek naar geschikte boslocaties en of terreinen in parkstad welke zich hiervoor kunnen lenen

  Dit plan draagt de naam Dutch Mountain Archery.  De naam ontleent zich aan de zogenaamde ‘Dutch Mountains’ ofwel het mooie Limburgse Heuvelland.

  Impressie:
  https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=Lw1mDhH2Yk8

   

  Uiteraard, ben ik altijd bereid om u extra informatie te geven in een persoonlijk gesprek.  U kunt te allen tijde met mij contact op nemen via onderstaande gegevens.
  Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

  Met vriendelijke groeten,

  Paul van Goor
  Rayonbestuurder NHB rayon4 discipline 3D
  E-mail: pavago1981@kpnmail.nl
  tel: 0627894434

   

  Verbeteren veldwegen in grensgebied ten behoeve wandelaars en fietsers

 • Aanvrager: J. Dassen
 • Status: Op een andere manier geholpen
 • Benodigd bedrag: €10.000,-
 • Startdatum: 19/04/2018
 • Verbeteren veldwegen in grensgebied ten behoeve wandelaars en fietsers

  De veldwegen, die tussen Nederland en Duitsland worden door wandelaars en fietsers veel gebruikt. Vooral fietsers gebruiken deze weggetjes over en weer om verkeer intensieve wegen te mijden en zo aan te sluiten op de prachtige fietsroutes die in beide landen liggen.

  Helaas zijn juist de grensoverschrijdende veldwegen ruwe tractorpaden met veel stenen en kuilen en derhalve minder aantrekkelijk om te gebruiken. Oudere fietsers of kinderen kunnen ten val komen.

  Voorstel IBA-PARKSTAD burgerinitiatief: Laat deze weggetjes op een eenvoudige wijze verharden maar wel op een wijze dat er geen sluiproutes ontstaan en het landbouwverkeer niet wordt gehinderd.

  Ik ben ervan overtuigd dat dit idee door velen in Parkstad, maar ook door velen in de omliggende Duitse dorpen, wordt toegejuicht. De kosten kan ik niet bepalen, maar lijken me niet hoog. Mijn opgegeven bedrag is dan ook een niet onderbouwd gegeven.

  Akerweg lengte 312 meter
  Heihof lengte 445 meter
  Padweg lengte 325 meter

  Als voorbeeld heb ik van een drietal locaties foto’s rondom Waubach en Rimburg bijgevoegd. Wellicht zijn er meer locaties.

  Met vriendelijke groeten,
  Jo Dassen

  Laat je sporen achter van de via Belgica

 • Aanvrager: J. van Wijk
 • Status: Niet door
 • Benodigd bedrag: €2.350,-
 • Startdatum: 30/04/2018
 • Laat je sporen achter van de via Belgica

  Inleiding

  In 2015 fietsten wij, zeven betrokken ambtenaren van de gemeente Heerlen, 1.000 kilometer door Nederland om uiteindelijk meer dan € 40.000 op te halen voor Serious Request in Heerlen.

  Van 22 mei t/m 25 mei 2018 stappen we weer op de fiets. We fietsen in vier dagen van Boulogne-sur-Mer naar Heerlen langs en over de Romeinse weg Via Belgica. Ons doel is op een sportieve manier aandacht te vragen voor het Romeinse verleden van Heerlen en de ambities van Heerlen met het Romeins Kwartier.

  Onderweg doen we verschillende ‘Romeinse zustersteden’ langs de Via Belgica aan zoals Boulogne-sur-Mer, Arras, Bavay, Tongeren en Maastricht. Musea en/of stadsbesturen willen wij informeren en waar mogelijk betrekken bij het zichtbaar en beleefbaar maken van ons gemeenschappelijke Romeinse erfgoed.

  Om zoveel mogelijk publiciteit te genereren, hebben we ons inmiddels verzekerd van medewerking van een groot aantal partijen. Thermenmuseum, ViaStory (projectleiding Via Belgica-project), communicatiebureau Mana, Heerlen Fietst en de afdeling communicatie van de gemeente Heerlen zullen helpen onze tocht via verschillende mediakanalen de nodige aandacht te geven. Op 25 mei zal een grotere groep fietsers het laatste stuk met ons mee fietsen van Tongeren naar Heerlen. Samen met onder meer de organisatie van Limburgs Mooiste, die de dag er na op 26 mei wordt gereden, organiseren we een publicitair moment rond onze aankomst in Heerlen waarbij het Romeins kwartier centraal zal staan.

  Wij fietsen in speciaal voor deze tocht ontworpen Romeinse wieleroutfit, getooid met Coriovalhelm. We fietsen met zes man en één collega bestuurt de bus met spullen voor onderweg en vervoer naar Frankrijk.

  We rijden in eigen tijd en op eigen kosten (overnachtingen, eten en drinken), maar willen de gemeente Heerlen vragen ons met een idee te ondersteunen

  1. Een bijdrage van € 2.350,– voor de kosten die wij gaan maken voor het achterlaten van onze sporen middels een straatanker waarin de Via Belgica staat , we willen deze nop overal achterlaten in Frankrijk, België, Nederland en dus Parkstad bij onze zustersteden. We willen de te bezoeken steden/musea naast ons bidbook Urban Heritage ook iets aan kunnen bieden dat typisch is voor Heerlen en past bij het thema Romeins.

  we willen de straatankers in oplage van 30 stuks laten maken in een hoge kwaliteit die ook een uniforme uitstraling heeft. Iba kan natuurlijk mee bepalen wat logische plekken zijn. groeten Joep van Wijk

  Urban up! een muzikale reis door Parkstad

 • Aanvrager: Popkoor Thirdwing
 • Status: Niet door
 • Benodigd bedrag: €2.500,-
 • Startdatum: 16/06/2018
 • Urban up! een muzikale reis door Parkstad

  Urban up, een muzikale reis door Parkstad

  “Een zinderende beleving” waarin verhaal, zang, dans en projectie je meenemen door de urbanisatie van Parkstad. Een voorstelling ontstaan door een samenwerking van Popkoor Thirdwing uit Heerlen o.l.v. Mischa Hendriks en Schunck Muziek en Dans o.l.v Gwen Moust van Genderen. Door deze samenwerking komen ook de leerlingen van de muziekschool Schunck ruim aan bod, instrumentaal en met dans. Je hoort Popkoor Thirdwing met toepasselijke popliedjes, maar ook liedjes in het Limburgs dialect gezongen door Paul van Loo, zie je Gerardo Solo een jongleur die de “Parkstad ballen” goed in de lucht houdt en laat rollen waar ze moeten rollen. Dat alles om de muziekcultuur en de talentontwikkeling van de bewoners in Parkstad op een
  hoger plan te brengen en samenwerking te bevorderen.. Kortom voor bewoners door bewoners.
  Er wordt een verhaal vertelt, getoond met lichtbeelden en bezongen dat aansluit op de 4 Urban thema’s, Urban heritage, Urban Culture, Urban experience en Urban living. Aan bod komen oa. de economische ontwikkeling, het verleden met de val van de Lange Jan, de magische transformatie van Parkstad, het Maankwartier, de murals, de aansluiting van Heerlen op de route
  naar Santiago de Compostela. Kortom Fabulous Singing, Fantastic Dance Moves and many more. Na dit spektakel kun je er niet meer omheen, je voelt weer de liefde voor je eigen Parkstad.

  De eerste 2 uitvoeringen zijn gepland op 16 en 17 juni 2018 in het Cultuurhuis Heerlen en een uitbreiding naar andere datums is onder bepaalde voorwaarden mogelijk. Informatie over Popkoor Thirdwing vindt U op www.thirdwing.nl
  Tickets € 10,- te bestellen via www.cultuurhuisheerlen.nl

  NiemandMeandert Nooit

 • Aanvrager: M. Huntjens
 • Status: Door
 • Benodigd bedrag: €3.954,-
 • Startdatum: 07/05/2018
 • NiemandMeandert Nooit

  Op 9 maart 2018 overleed een Heerlense icoon. Stadsdichter Harrie Sevriens wàs Heerlen: ruw, rauw en vooral pretentieloos levensgenieter. Nog in de nacht van zijn overlijden trokken Heerlense straatkunstenaars het centrum in om Harrie op eigen wijze te vereeuwigen.

  SCHUNCK plaatste een gedicht op haar gevel en er is tevens een traditionele plaquette in aantocht. Een goede start om Harrie een (tijdelijke) plek in ons centrum te geven. Wij hebben echter iets anders in gedachten.

  Wij willen Heerlen haar eerste interactieve poëzie-mural geven. Een mural die de verbinding tussen Harrie Sevriens en onze stad interactief zichtbaar en beleefbaar maakt.

  Helemaal voor iedereen die tot in de late uurtjes ons centrum bezoekt en naar huis ‘meandert’. Zo krijgt Harrie een eigen plek in het centrum die helemaal bij hem past.

  Stadsdichter Merlijn Huntjens schreef na het overlijden van Harrie een bijzonder gedicht. Het vertelt ons over zijn voorganger en over onze stad en hoe deze zo intrinsiek verbonden zijn met elkaar.

  ‘Niemand meandert nooit’, schreef Merlijn over Harrie en Heerlen. Raak, met veel publieke bijval tot gevolg. Lezers herkenden niet alleen Harrie maar ook de houding die onze stad kenmerkt. Beide generaties stadsdichter kenden elkaar en hadden een vriendschappelijke, scherpzinnige rivaliteit die zich zo nu en dan op hilarische wijze uitte.

  Enne Harrie? Wat vond je van het gedicht?

  Je bent gewoon een dief.

  We hebben gesprekken gevoerd met verschillende partijen. Met Leo Noy van ‘Stichting de Vijf Pleintjes’ hebben we verschillende locaties bekeken. Als hoofdlocatie hebben we de Plaarstraat voor ogen, omdat deze wat karakter en functie betreft precies past bij de inhoud van het gedicht en bij Harrie. Zijn verbinding met het Heerlense uitgaansleven is immers onmiskenbaar.

  Daarnaast ligt er een ambitie vanuit verschillende partijen om dit gedeelte van het centrum verder te ontwikkelen en een aantrekkelijke verbinding te laten ontstaan met de andere pleintjes en uitgaansgelegenheden.

  Ook zijn Weller Woningcorporatie en verschillende aangelegen ondernemers geïnteresseerd. We denken dan ook aan een uitvoer die deze verschillende partijen zal verbinden rond één centraal doel: het vestigen van een herinnering aan Harrie, een monument aan de stad Heerlen en een verbetering van de leefbaarheid in dit bijzondere gedeelte van het centrum. Allemaal tegelijk.

  Voor de uitvoer van het project hebben wij ons gericht op een kunstvorm die zowel bij de oud-stadsdichter als bij onze stad past: stencil-art/graffiti. Er zijn tot nu toe slechts beeldende werken in het centrum, nog geen literaire. Kunstenaar en muralist Lars Ickenroth is bereid gevonden dit project te ondersteunen. Zo wordt niet alleen de eerste poëzie-mural in ons centrum een feit, maar zullen de bewoners van onze stad ook op inspirerende wijze herinnerd worden aan één van onze meest markante inwoners.

  Gezamelijke Droom

 • Aanvrager: B. Lamers
 • Status: Door
 • Benodigd bedrag: €4.500,-
 • Startdatum: 01/06/2018
 • Gezamelijke Droom

  IBA Parkstad.

  Beste heer, mevrouw,

  Deze mail ontvangt u van bewoners aan de Zandstraat te Hoensbroek. Betreft braakliggende terrein van het oude “Broekland College” te Hoensbroek.
  Als buurt willen wij ons samenpakken om het terrein op te knappen dat ongeveer al 10 jaar braak ligt.
  Voor zover bekend zijn er geen concrete plannen bij de gemeente voor dit grondgebied.

  We hebben ideeën te over voor dit gebied, en zouden graag met behulp van IBA Parkstad, de Gemeente Heerlen dit verder uitwerken in mogelijkheden. Ook hebben wij contact gehad met L’Ortye, ook deze is bereid om mee te helpen vanuit de zijlijn.

  We hebben als buurt een aanvraag gedaan bij de Gemeente Heerlen, Betreft (Buurtdeals)

  Misschien dat de gemeente ook nog bereid is voor een stukje budget vrij te maken.

  De gemeente heeft aangegeven wat de knelpunten zijn vanuit hun kant, verder loopt deze aanvraag nog.

  Misschien dat IBA Parkstad ons idee kan ondersteunen, zodat dit terrein voor zowel de Buurt als voor de omgeving ook onderhouden kan/zal worden.

  We horen graag van u wat er mogelijk is en hoe we onze “gezamenlijke droom” als buurtbewoners kunnen realiseren.
  De bewoners van de Zandstraat te Hoensbroek.

  Ransdaal Voor Elkaar

 • Aanvrager: Coöperatie Ransdaal Voor Elkaar
 • Status: Door
 • Benodigd bedrag: €6.000,-
 • Startdatum: 21/05/2018
 • Ransdaal Voor Elkaar

  Ons project is een aanvulling op de toeristische positionering van ‘Oerland van Kalk’ : economische ontwikkeling van het gebied op basis van een duurzame locatie voor bezinning en inspiratie. Wij stellen voor om eveneens aandacht te geven aan het perspectief van de inwoners die in het gebied prettig willen leven en bewegen en daarmee bijdragen aan de vorm en toekomst van dit landelijke gebied. De (monumentale) carréboerderijen vormen belangrijke ruimtelijke elementen. Momenteel worden die echter met leegstand bedreigd.

  Ransdaal als living lab

  Wij willen aan de hand van concrete vraagstukken die in het dorp zijn geïdentificeerd, al werkend onderzoeken hoe de inwoners zelfstandig kunnen bijdragen aan oplossingen voor een kleinere gemeenschap in een krimpende, vergrijzende regio. Dit willen wij doen door gezamenlijk een aanpak te ontwikkelen die past bij Ransdaal en aansluit bij het thema bezinning en inspiratie.

  Het gaat daarbij om een combinatie van elementen:

  • Goed gevoel: betekenisvol, enthousiast
  • Organisch ontwikkelen
  • Ontmoeting en netwerkvorming
  • Overkoepelende visie: ‘het is goed leven in Ransdaal’
  • Onderzoek (door het benutten van kennis, ervaring en netwerk van de huidige bewoners)

  Wij werken zo aan:

  • Transformatie van de aanwezige carréboerderijen door functies te identificeren die passen bij de samenleving van de toekomst en die haalbaar en realiseerbaar zijn.
  • Positieve gezondheid van inwoners door het leggen van verbindingen tussen generaties, autochtone en nieuwe inwoners, gezonde en minder gezonde mensen, etc.
  • Vernieuwende samenwerkingsvormen door het betrekken van relevante partijen: Andere initiatieven in Ransdaal, coöperatie Oerland van Kalk, gemeente Voerendaal, Woningstichting Voerendaal, IBA, Parkstad Limburg, Provincie Limburg, Vereniging Kleine Kernen (Ben van Essen), Rabo-bank, Oranjefonds, Gemeente Peel & Maas (geert Schmitz), bisdom, Innovo…. (* onderstreping: partijen waarmee wij al enige vorm van contact onderhouden).
  • Werkvormen waarmee inwoners ideeën genereren die kunnen worden voorbereid voor uitvoering.

  De Ganze Kluur

 • Aanvrager: Stichting Buurtbeheer Mariagewanden / HAK
 • Status: Door
 • Benodigd bedrag: €7.000,-
 • Startdatum: 07/03/17
 • De Ganze Kluur

  Wat is de aanleiding voor uw project?

  Dit plan gaat over een verzameling die we willen gaan aanleggen. Een verzameling van Hoensbroekse

  Luisterliedjes. Vanaf 2012 doen we in Hoensbroek aan Community Art. Het project “Wijk van de maand”

  in 2014, waarbij dichters en muzikanten samen Hoensbroekse teksten en muziek ten gehore brachten

  vormt de aanleiding voor dit project.

  Welk doel wilt u met uw project bereiken en wanneer beschouwt u uw project als

  geslaagd?

  We ontmoeten via tekst & muziek elkaar, leggen verbinding, stimuleren de cohesie in de gemeenschap,

  tussen leeftijdsgroepen, toud-ingezetenen en nieuwkomers, culturen, mensen in uiteenlopende sociaaleconomische

  situaties; bevordering artistiek gevoel en vermogen bij kinderen, jongeren en volwassen;

  betrekken van scholen bij het culturele leven.

  Geef een samenvatting van de inhoud van het project.

  Hoensbroek heeft in het verleden bekende dichters gehuisvest (Bertus Aafjes, Pé Hawinkels). Ook vandaag

  zijn dichters van Hoensbroekse bodem actief (Herman Coenen, Ricardo Frederiks). Hetzelfde geldt voor

  het gebied van de muziek (J.L. Crijns, Piet Stalmeyer). Tegen deze achtergrond wordt een project gestart

  waarin via workshops, een prijsvraag en gerichte opdrachten een reeks liedjes tot stand moet komen die in

  een reeks studio-opnames worden vastgelegd en op een CD bijeengebracht. Betrokkenheid van inwoners

  bij dit project wordt door speciale bijeenkomsten en berichtgeving gestimuleerd en ondersteund door een

  crowdfundingsactie. Deze laatste moet ook bevorderen dat de CD zoveel mogelijk in de plaatselijke

  gemeenschap wordt verspreid. Een gemeenschap waarin mensen elkaar meer zien in hun talenten en

  hun enthousiasme. Groter zelfvertrouwen en gevoel van eigenwaarde onder de mensen, jong en oud.

  Sterkere betrokkenheid bij het leven in de kunst, plaatselijk, in de regio en daarbuiten. Grotere waardering

  voor creativiteit als onontbeerlijk element, hoopgevend en vernieuwend, in ons dagelijks leven, voor

  cultuur in haar vele vormen als bindmiddel in de samenleving. Grotere waardering van mensen voor

  elkaar en elkaars verschillen.

  We zien ons project als geslaagd als er een duidelijke deelname van inwoners is in het maakproces

  evenals de financiering van de CD, als er merkbaar waardering voor is en als in de toekomst een groei

  merkbaar is van deelname aan activiteiten en initiatieven die het leven in de gemeenschap kleur geven

  en verwarmen.

  © IBA Parkstad – PrivacyCookies

  Cookies & privacy

  Wijzig je instellingen of bekijk ons privacy statement

  Privacy policy | Sluit
  Instellingen