Charles Landry spreekt op internationaal Centriphery-symposium tijdens Cultura Nova

19 augustus 2019

Cultura Nova organiseert op vrijdag 23 augustus 2019 samen met negen Europese partners het internationale symposium Centriphery. Keynote is Charles Landry, bekend onder meer van zijn boek Creative City.

Het internationale symposium ‘Centriphery’ onderzoekt de innovatiekracht van de periferie vanuit twee perspectieven. Allereerst wordt de rol van kunst en cultuur belicht. Het tweede perspectief verkent de ontwerpopgave van de perifere stedelijke omgeving. Hoe laten uitdagingen als de energietransitie zich vertalen naar de stedelijke omgeving en hoe versterken cultuur en stedenbouw elkaar hierin.

Hans Mommaas – directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving – start op 23 augustus met een inleiding. De eerste keynote-lezing wordt gegeven door Charles Landry (GB). Met zijn baanbrekende publicatie ‘The Creative City’ leverde hij een bijdrage aan een andere kijk op stedelijke ontwikkeling. In zijn meest recente boek ‘The Civic City in a Nomadic World’ onderzoekt Landry hoe steden plekken van betekenis kunnen zijn in een tijd van globalisering.

Jan Briers (BE) reflecteert als voorzitter van de European Festival Association in zijn keynote op de specifieke rol van festivals in perifere regio’s. Airan Berg (AT) en Rafael Schacter (GB) zullen respectievelijk als directeur van het Oostenrijkse Festival der Regionen en als auteur van het standaardwerk ‘The World Atlas of Street Art and Graffitti’ een inhoudelijke bijdrage aan het symposium leveren.

Afsluitend zullen Barbera Wolfensberger, Directeur Generaal Cultuur en Media bij het ministerie van OCW, en Barbara Gessler, hoofd van Creative Europe, in een vraaggesprek hun reflectie geven op de uitdagingen voor de periferie en de rol van cultuur hierin.

Op zaterdag 24 augustus wordt tijdens een kennisontbijt met medewerking van Parkstad Limburg en IBA Parkstad stilgestaan bij de regionale betekenis van de thema’s die tijdens het symposium aan bod kwamen.

Cultura Nova organiseert het symposium als partner in het Europese project Centriphery, een samenwerking van negen perifeer gelegen Europese festivals en culturele organisaties. Het project draait om de verbinding van professionele artiesten met regionale bewoners en de internationale uitwisseling van artistieke kennis. Meer informatie over het Centriphery project: www.centriphery.eu.

Tijdens het symposium is de voertaal Engels.

Meer nieuwsberichten

© IBA Parkstad – PrivacyCookies

Cookies & privacy

Wijzig je instellingen of bekijk ons privacy statement

Privacy policy | Sluit
Instellingen