IBA Parkstad presenteert Stedenbouwkundig contourenplan Central Park Heerlen

20 juni 2017

IBA-curator Jo Coenen en IBA-directeur Kelly Regterschot overhandigden op dinsdag 20 juni het ‘Stedenbouwkundig contourenplan Central Park Heerlen’ aan Barry Braeken, wethouder Ruimte, Wonen en Cultuur van de gemeente Heerlen. In dit advies staan de stedenbouwkundige en landschappelijke ontwikkelingscontouren voor het gebied rondom het Van Grunsvenplein en Schinkel in het centrum van Heerlen. Het ambitieuze contourenplan zet in op meer groen, wonen en de herbestemming van onder meer de Plu en het voormalige Rabobankpand.

IBA Parkstad heeft in het voorjaar van 2017 een uitzonderlijk stedenbouwkundig proces in gang gezet om te komen tot dit bijzondere contourenplan Central Park Heerlen: een zogeheten Kooperatives Verfahren. In dit proces, onder leiding van IBA-curator Jo Coenen, zijn twee multidisciplinaire ontwerpteams (Latz + Partner/Ton Vandenbergh Architecten en DiederenDirrix/Buro Lubbers) gevraagd om een stedenbouwkundige en landschappelijke visie te ontwikkelen voor het gebied Central Park Heerlen.Het uiteindelijke contourenplan plan is een samensmelting van de visies van de beide ontwerpteams.  ‘Met dit Kooperatives Verfahren, een voor Nederland unieke aanpak, hebben beide teams inspirerende en realiseerbare visies ontwikkeld voor het gebied Central Park Heerlen, die perfect aansluiten op de vergroening en verduurzaming van de hele regio Parkstad’ zegt IBA-curator Jo Coenen.

Central Park

Central Park zal volgens het huidige contourenplan een aantrekkelijke groene omgeving worden, waar ruimte is voor ontmoeting en activiteiten. Daarnaast is in deze hoogwaardige groene stadsruimte plaats voor woningbouw. De bestaande kantoren en winkels worden uit de markt genomen, zodat het kernwinkelgebied eindigt bij de Honigmannstraat. Het voormalige stadskantoor en winkelcentrum de Plu krijgen in het plan, evenals het Rabobankpand, een woonfunctie. ‘Met deze visies leveren we een waardevolle bijdrage aan het realiseren van Central Park Heerlen,’ zegt Kelly Regterschot. ‘We hebben hiermee een grote stap gezet richting een groener en mooier centrum.’

Vervolg

Op basis van dit contourenplan gaan de gemeente Heerlen en IBA Parkstad aan de slag met een proces dat leidt tot een uitvoerbaar stedenbouwkundig plan. De gemeente Heerlen gaat diverse onderzoeken uitvoeren om de technische, juridische, financiële en maatschappelijke haalbaarheid van het plan te onderzoeken. Daarnaast worden ook bewoners, ondernemers en andere betrokken partijen uitgenodigd om mee te praten en mee te denken. IBA Parkstad doet ook mee aan dit vervolgtraject. Centrumwethouder Barry Braeken:  ‘Dit is een inspirerende start om, samen met burgers en belanghebbenden, te komen tot een definitief stedenbouwkundig plan voor dit gebied. Om meepraten, -denken en –doen voor iedereen zo gemakkelijk mogelijk te maken, gaan we een pop-up informatiecentrum inrichten in het gebied.’

Bidboek Urban Heerlen

Central Park Heerlen is onderdeel van één van de vier deelgebieden uit het Bidboek Urban Heerlen, waarmee gemeente en IBA Parkstad gezamenlijk aan de slag zijn. Het gebied bestaat uit de onderdelen Schinkel-Noord, Schinkel-Zuid, het Van Grunsvenplein en de Promenade. Dit deel van het centrum heeft momenteel veel leegstaande winkel- en kantoorpanden, een kil stenen plein en weinig groen. Met de presentatie van het Stedenbouwkundig contourenplan Central Park Heerlen wordt een eerste en belangrijke stap gezet in de revitalisatie van dit deel van het Heerlense centrum.

Meer nieuwsberichten

© IBA Parkstad – PrivacyCookies

Cookies & privacy

Wijzig je instellingen of bekijk ons privacy statement

Privacy policy | Sluit
Instellingen