Limburgse regiodeal voor Parkstad door Kabinet gehonoreerd

16 november 2018

Vandaag heeft minister Schouten van Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit, mede namens minister Ollongren van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties, in een brief aan de Tweede Kamer bekend gemaakt welke aanvragen voor regiodeals zijn geselecteerd om nader uit te werken. Het voorstel voor de Regiodeal Transformatie Parkstad is vandaag geselecteerd als één van deze regiodeals. Tevens heeft de minister aangegeven dat voor de Regiodeal Transformatie van de regio Parkstad een maximale bijdrage van 40 miljoen euro uit de Regio Envelop beschikbaar is gesteld.

Daarmee heeft Limburg als enige regio de maximale en hoogste rijksbijdrage voor een regiodeal gekregen. Rijk, Provincie en regio werken deze Regiodeal in de komende periode verder uit. Dit leidt uiterlijk voorjaar 2019 (of zoveel eerder als mogelijk) tot een gezamenlijk investeringsprogramma voor de komende jaren. Gedeputeerde Ger Koopmans van de Provincie Limburg is zeer verheugd met het bericht van de minister: “Eensgezindheid loont. En nu met vereende kracht aan de slag!” In het Limburgs voorstel wordt een integrale transformatie van het centrum en de wijken van de regio Parkstad beschreven, waarbij naast de fysieke aanpak van de woningvoorraad en winkelvoorzieningen ook de verduurzamingsopgave en de aanpak van de sociaal-economische problematiek wordt meegenomen. 

De sociale problematiek in Parkstad is uitzonderlijk in vergelijking met de rest van Nederland en verdient daarom de status van een nationaal programma. De inwoners moeten daarbij kunnen rekenen op een rijksoverheid die achter hen staat en samen met hen de handen uit de mouwen steekt. De vandaag toegezegde Rijksbijdrage uit de Regio Envelop én daar bovenop aanvullende rijksbudgetten zijn een belangrijk vliegwiel om de eerder ingezette investeringsprogramma’s in Parkstad met kracht door te zetten en te versnellen. Kelly Regterschot, algemeen directeur IBA Parkstad: “Het Rijk beloont de weg die we in de regio Parkstad zijn ingeslagen. Investeren in de toekomst van de regio en inzetten op de kracht van de regio. Het vliegwiel dat met IBA Parkstad in beweging is gekomen, krijgt een stevige impuls en zal zorgen voor versnelde transformatie, zowel fysiek als sociaal economisch”.

Lees hier het volledige persbericht. 

Meer nieuwsberichten

© IBA Parkstad – PrivacyCookies

Cookies & privacy

Wijzig je instellingen of bekijk ons privacy statement

Privacy policy | Sluit
Instellingen