01

Central Park

Projecteigenaar: Gemeente Heerlen
Looptijd: tot 2023

Het Centrum van Heerlen zal een grote noodzakelijke transformatie ondergaan. Het kernwinkelgebied wordt ingedikt. In het Schinkelkwartier staan (nu nog) veel leegstaande kantoren, winkels en verloederde monumentale panden. Een groot deel van het project omvat het voormalige winkelcentrum De Plu. Er is inmiddels gestart met de sloop van Schinkel-Zuid (het onderdeel waartoe De Plu behoort). Gemeente Heerlen en IBA veranderen dit voor het centrum beeldbepalende stukje stad in een Central Park: een aantrekkelijk woongebied met nieuwe woningen in stedelijk groen. Het Burgemeester Van Grunsvenplein, dat nu nog een leeg, steenachtig plein is, wordt in deze groene herinrichting van de totale openbare ruimte meegenomen. Het Parkstad Limburg Theater van Heerlen komt daarmee in een fantastische parkachtige setting te staan. Het is een sprekend voorbeeld van hoe in een krimpgebied, met veranderend koop- en woongedrag, omgegaan wordt nieuwe invulling van gebouwen en openbare ruimte. Een project van nationaal belang.

IBA Parkstad heeft het stedenbouwkundig concept ontwikkeld (contourenplan). Daartoe heeft IBA samen met gemeente Heerlen relevante partijen bij elkaar gebracht, burgers laten participeren. Om te laten zien wat vergroening van de openbare ruimte in het centrum betekent heeft IBA het Park Urbana gerealiseerd. Dit (tijdelijke) park speelt in op de behoefte aan meer groen in de stad. Ervaringen van gebruikers van het park, opgedaan tijdens twee edities Park Urbana, worden meegenomen in het uiteindelijke ontwerp van de openbare ruimte. In het contourenplan is ook een permanent paviljoen op het Burgemeester Van Grunsvenplein aangeduid. IBA zal in samenwerking met gemeente Heerlen onderzoeken hoe het paviljoen kan worden ingepast in de plannen.

© IBA Parkstad – PrivacyCookies

Cookies & privacy

Wijzig je instellingen of bekijk ons privacy statement

Privacy policy | Sluit
Instellingen