25

Lauradorp

Projecteigenaar: Gemeente Landgraaf
Looptijd: tot 2020

Bij de open oproep is er door de buurtgemeenschap Lauradorp een plan ingediend om het bestaande stads- en dorpsgezicht Lauradorp te ontwikkelen tot een duurzame wijk die energiezuinig, levensloopbestendig en toekomstbestendig is. Hierbij moet rekening gehouden worden met de stedenbouwkundige structuur en de karakteristieke uitstraling. Ook is er aandacht voor het materiaalgebruik van de woningen en de architectuur.

De meeste woningen zijn eigendom van de bewoners. Het is voor particulieren vaak een grote financiële ingreep om zelf te investeren in duurzaamheid. Daarnaast is het ingewikkeld om woningen met deze monumentale status duurzaam aan te pakken. Om ontwikkeling toch mogelijk te maken werken eigenaren/bewoners samen met financiële instellingen en de woningcorporatie onder aansturing van gemeente Landgraaf.

Door de samenwerkende partijen is met medewerking van IBA een maatschappelijke kosten-baten-analyse (MKBA) uitgevoerd. Daaruit blijkt dat aanpakken van de wijk hard nodig is, anders wordt het onderhoud van de woningen op termijn voor de bewoners onbetaalbaar. Verder moet nu worden vormgegeven op welke manier dit aanpakken ook daadwerkelijk te realiseren is.

Er is ook een verbinding gemaakt met het project ‘renovatiemakelaar’ van Stadsregio Parkstad. De renovatiemakelaar inventariseert wensen en brengt belangen van betrokkenen bijeen om uitvoering van renovatiemaatregelen mogelijk te maken. Bij deze aanpak zijn naast de Stadsregio Parkstad en IBA meerdere woningcorporaties betrokken en denkt ook het Kadaster mee.

© IBA Parkstad – PrivacyCookies

Cookies & privacy

Wijzig je instellingen of bekijk ons privacy statement

Privacy policy | Sluit
Instellingen