39

OLV van Altijddurende Bijstand Kunrade

Projecteigenaar: Gemeente Voerendaal
Looptijd: tot 2019

De karakteristieke OLV van Altijddurende Bijstand kerk in Kunrade ligt op een prominente plek en heeft een logische centrumfunctie voor de gemeenschap. Het Kerkbestuur van de OLV van Altijddurende Bijstand in Kunrade werkt samen met het bisdom, provincie Limburg, gemeente Voerendaal en marktpartijen aan een herbestemmingsplan voor de kerk van Kunrade, zodat deze een duurzame toekomst tegemoet kan gaan.

De OLV van Altijddurende Bijstand kerk in Kunrade krijgt een nieuwe bestemming. In het gebouw komt een kleinschalige woonzorgvoorziening. Met deze herontwikkeling, die door Delphinium Zorg is voorzien, wordt tegemoetgekomen aan de toenemende (maatschappelijke) vraag naar betaalbare kwalitatief hoogwaardige zorghuisvesting in de regio Parkstad. Ouderen uit Kunrade kunnen hierdoor in hun eigen dorpskern een geschikte zorgwoning betrekken, wanneer zelfstandig wonen niet meer lukt. In het gebouw komt tevens een sociaalmaatschappelijke wijkfunctie, terwijl ook de kapelfunctie wordt behouden.

IBA heeft geadviseerd over mogelijke wijkfuncties voor de kerk en over de architectonische kwaliteitsverbetering bij herbestemming.

© IBA Parkstad – PrivacyCookies

Cookies & privacy

Wijzig je instellingen of bekijk ons privacy statement

Privacy policy | Sluit
Instellingen