22

St Servatiuskerk Vaesrade

Projecteigenaar: Gemeente Nuth
Looptijd: tot 2020

De H. Servatiuskerk met pastorie is een rijksmonument, gebouwd in 1929 in een door het ex-pressionisme en de neogotiek beïnvloede stijl. Het ontwerp is van architect Nic. Ramakers uit Sittard. De kerk heeft cultuur- en architectuurhistorische waarden. Op initiatief van het Kerkbestuur en de Stichting Dorpshuis Vaesrade wordt realisatie een ge-meenschapsvoorziening in de kerk nagestreefd.

Door de gemeenschapsvoorziening wordt dit monument en zijn cultuurhistorische waarde behouden. Tevens wordt in sterke mate bijgedragen aan het versterken van de sociale structuur van Vaesrade. Er ontstaat een nieuw kloppend hart in de kern van Vaesrade, waarmee de relatie tussen “oud” en “jong” verstevigd wordt. Zo wordt invulling gegeven aan een grote behoefte in de gemeenschap: een trefpunt. De voorziening krijgt een brede doelstelling voor verschil-lende maatschappelijke functies. Een deel van de kerk blijft behouden voor de eredienst.

Gemeente Nuth en Provincie Limburg ondersteunen het project. Een schetsontwerp met een globale kostenraming is opgesteld. IBA heeft geadviseerd over aantoonbare innovatieve energiebesparende duurzaamheidsmaatregelen, die bijdragen aan het betaalbaar maken van de accommodatie. Zo wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de instandhouding van de parochie.

© IBA Parkstad – PrivacyCookies

Cookies & privacy

Wijzig je instellingen of bekijk ons privacy statement

Privacy policy | Sluit
Instellingen